نقدها

در بررسي آثار قبلي آقاي نيك‌مرد به نكاتي اشاره شد كه كم‌وبيش در اين سروده هم ديده ‌مي‌شوند. البته شايد زمان سرايش اين اثر هم پيش از نقد قبلي بوده است؛ با اين حال، اشاره‌وار چند نكته يادآوري مي‌شود: ـ زبان و فضاي سروده، ...
یک شعر بلند با قطعات سلسله وار(اپیزودیک) که یک احساس را دنبال می‌کنند گرچه در حین خوانش این ذهنیت برای خواننده پیش می‌آید که شعر دچار تطویل است امّا ساختار پایانی شعر که پازلی را تصویر می‌کند این گمان را می‌زداید. با این ...
غزل حمیدرضا یوسفی فر، نشان دهندۀ توانمندی ها و ذوق او در شعر است. حق این است که به این شاعر بیست ساله آفرین بگوییم و او را بخاطر سلامت زبان، احساس و شاعرانگی شعرش تشویق کنیم. فعلاً حمیدرضای عزیز همینقدر تمجید و تعریف را از ...
یک اثر هنری ارزشمند، اثری مسنجم است. یعنی در تمام اجزای آن شاهد تکثیر تعریف شدۀ زیبایی شناسی هستیم. مجسمۀ داوود یک اثر هنری ارزشمند است که دقتی که میکل آنژ برای ساخت آن به عمل آورده است در همۀ جزییات حتی در رشته های موی ...
غزل را بسیاری از ما به شیرینی و طراوت و عاشقانگی اش می شناسیم و دوست داریم. البته در دهه های اخیر شاعران زیادی برای بازگویی تفکرات فلسفی، سیاسی و اجتماعی شان از این قالب بهره برده اند. شاعر غزلی که پیش روی ماست هم خواسته ...
سومين سروده آقاي محمد منصوري بروجني از دو سروده‌ي ديگر سالم‌تر است و همين قرينه نشان مي‌دهد كه سراينده در اين غزل با وزن، قافيه و رديف، مشكل كمتري داشته ‌است. البته نكاتي هست كه خيلي گذرا به آنها اشاره مي‌كنيم و سراغ ...
با توجه به كم‌بودن مجال و لزوم اشاره به چند نكته، خيلي خلاصه و فهرست‌وار به مواردي اشاره مي‌شود: 1 ـ وقتي مي‌خوانيم «ديواري‌ام آجر به آجر شب» متوجه مي‌شويم كه «ديواري‌ام» به‌ راحتي ساير بخش‌ها خوانده نمي‌شود. چرا؟ ...
در دومين سروده، بيش از همه‌چيز، رديف «خداحافظ» خودنمايي مي‌كند؛ رديفي كه خطاب به يك دوم شخص فرضي گفته مي‌شود و اين كنجكاوي را در ما برمي‌انگيزد كه بدانيم اين دوم شخص، كيست. در مصراع اول بنا به خوانش، طرف خطاب مي‌تواند ...
مصراع اول خبر بزرگي‌ست كه مخاطب را براي شنيدن ادامه‌ي سروده ترغيب و تشويق مي‌كند؛ ضمن اينكه پرسش‌هاي زيادي در ذهن او ايجاد مي‌كند؛ چه‌بسا يك كشاكش ذهني! آيا تمام هستي آدمي قابل فروش است؟ تمام هستي آدمي شامل چه ...
نكته‌ي قابل توجه در سه اثر ارسالي آقاي كنعان كرمي اين است كه در هر كدام با زبان و لحني متفاوت مواجهيم؛ در حدي كه تقريبا كمتر نسبتي با هم دارند. اين گوناگوني مي‌تواند ناشي از تاثيرپذيري فرد از منابع مطالعاتي مختلف باشد؛ ...
مهم‌ترين نكته‌اي كه در سرودن به زبان گفتاري بايد مد نظر داشته باشيد اين است كه هرگز از چهارچوب زبان گفتاري خارج نشويد تا زبان متن دچار دوگانگي نشود؛ اتفاقي كه معمولا به دليل تنگناهاي موسيقايي مي‌افتد. در بند اول داريم: ...
در بین چهار اثر شاعر، متن پیش رو از بیان پیشرفته تری برخوردار است و حاصل این نوید که می توان امیدوار بود تا در آینده، طبق تعریف مختصری که پیش از این از کیفیت متن ارائه شد؛ با متن های باکیفیت تری از این سراینده مواجه باشیم. ...
متن پیش رو با بیانی گزارش گونه شروع می شود «یکی برای نوشتن مداد می‌خواهد/ یکی برای نمایش نماد می‌خواهد» حال این که متن هنری مکتوب حاصل خلقی نو و کشف و شهود در عالم پدیده ها و نه حاصل گزارش کردن آن ها است. دیگر این که این بیت ...
در ادامه و با پل زدن به مقدمه ای که بر شعر آقای عزیزی با مطلع «در رنگ غروب هر که حل کرده تو را» نگاشته شد، به بررسی متن پیش رو پرداخته خواهد شد. در بیت اول و دوم «تو هستی و دل‌ت هم بی‌خبر نیست/ دل‌م سر می‌رود جایی که سر ...
در متن هنری مکتوب، نویسنده با ابزارهایی که در اختیار دارد و به طور مثال با استفاده از نمایش یا نقل یک یا چند رخداد و با بهره گیری از فضاسازی و شخصیت پردازی می کوشد تا بر احساس خواننده تأثیر بگذارد و چه بسا مفهومی را به او ...
این شعر را از ساختار و ماهیت بررسی می‌کنیم: عناصر شعر از چند جهت در هم چنگ انداخته‌اند به نحوی که استواری بنیان را تضمین می‌کنند: 1- از نگاه ساختاری کلاسیک پیوند و ارتباط واژگانی که در این شعر پدیده‌ایست و همین ویژگی آن ...
در من زنی پیر می شود بی آن که بداند هر روز گیسوان سپیدش را می بافم هر شب دستان پینه بسته اش را مرور می کنم هر بار مثل دستان مادر رگهای سبز ورم کرده اش را می بوسم‌ خطوط‌ درد را ناله می کند در من بی آن که بداند هر دم ...
فرصت بده به قدر نگاهی؛ فقط همین آری بده مجالِ گناهی؛ فقط همین تا بنگری به حالِ منِ بعدِ رفتنت آتش بزن به خرمن کاهی؛ فقط همین بعد از تو روبه‌روی من ایستاده است تصویر تار و گنگ و سیاهی؛ فقط همین دیگر کسی به خانه من سر ...
شاید اینکه رباعی و دوبیتی قالب‌های جمع‌وجوری هستند، به همان اندازه که برای شاعر، فرصت است، برای او تهدید هم باشد. «چرا فرصت است؟»؛ چون شاعر می‌تواند بدون اینکه دچار تکلف و زحمت شود، زودتر به مقصد برسد. خوب می‌دانیم که ...
تداعی معانی یک شعر خوب که از نظر شناخت ماهیت ایرادی ندارد ملموس است و عینی با فضایی که احساس پیچیده در آن با لامسه انتقال می‌یابد با ایجاد خراش احساس درد منتقل می‌شود که این حس با شگرد فعل امر «بردار»، «بکش» در خواننده ...
این متن از نگاه کلاسیک شعر است امّا از نگاه امروزی در ماهیت آن خلل‌هایی است که باید باز و روشن شود: در شعر کلاسیک آرایه‌ای داریم که اخیراً آن را «اسلوب معادله» نامیده‌اند ولی گذشتگان آن را در انواع «تمثیل» دسته‌بندی ...