...
عنوان مجموعه اشعار : غربت آ بی رنگ
شاعر : طاهر رحمتی


عنوان شعر اول : بودن
دریا که نباشد
به حوض قانع ام
حوض که نباشد
به تنگ بلور...

دریغ بر بودن ام
دریغ از بودن...

سال70

عنوان شعر دوم : فرود آ
برمن فرود آ
برمن فرود آ
و سوره ای بخوان
تا که این به جان آ مده در غربت خاموش این کهن دیر تنهایی
از خدایت لبریز شود وبی تاب
تا به لرزه آ ورد ارکان ظلمت کده پوچی وهیچی را
با نوری از صداقت
ایمان
برمن فرود آ
برمن که حیرانم
و از دشت های بی خدایی وجهالت می گذرم بی هیچ رهنما
و می سوزم در تب ندانسته ها
برمن فرود آ
بر منی که بندی خاکم
اگر ناپاک یا اگر پاکم
فرود آ

سال72

عنوان شعر سوم : هزارچهره ها
رفیق های من
غوغایی و آ رام اند
رفیق های هزار چهره من
خفته در مجله های کدر
و کتاب های زرد شده سالخورد...
به صدای من جان می گیرند
اما
تنها
نومیدی ام را دامن می زنند
رفیق های سوءتفاهم زای من
رفیق های دو رنگ و دوپهلوی من
کلمات
آ ه کلمات
جهان غمناک ترست
بی سرود کلمات

فروردین74
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
با درود
اميدوارم شاعر ارجمند با سرودن آثاري جديدتر كه نشانه هاي بارزتري از شعر را در خود داشته باشند به ما فرصت مطالعه ثار جديد خود را ببخشد

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند متولد‌چهارم اردیبهشت ۱۳۵۳ اندیمشک دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰) به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵) اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲) این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲) اهل قبور (سال 1396)دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.