معماي هايكو
عنوان مجموعه اشعار : هایکو
شاعر : حسین مصطفی پور


عنوان شعر اول : هایکو۱
قطره ی باران
زلال بر سوزن کاج
نور ماه

عنوان شعر دوم : هایکو۲
گنجشکها
دنبال خرده های نان
تندباد پاییزی

عنوان شعر سوم : هایکو۳
عکسی قدیمی
ناگهان
عطر گلی
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
تخيل شاعرانه در جهان دست مي برد و آن را بر اساس منطقي كه منطق متن نام دارد دگرگون مي سازد . بدون تخيل شاعرانه متن به سمت نثر مي كند هر چند خوش آوا و خوش آهنگ و حتي موزون باشد ( نظم )
دگرگون ساختن جهان همراه با غيرواقعي سازي واقعيت هاي جهان خواهد بود . نمي توان همراه با جاري سازي واقعيت هاي متعارف جهان به شعر رسيد .
اما هايكو چنين حكم و ديدگاهي راجع به شعر و شعريت ندارد . از منظر يك هايكوسراي ژاپني چكيده اي كوتاه و مختصر از طبيعت را كه در ساختاري سه سطري و مجموعا 17 هجايي ارائه شده باشد شعر مي داند . ( هجا در زبان ژاپني «مورا» ناميده مي شود كه مي تواند حتي معادل دو هجاي بلند باشد ) چكيده اي كه مخاطب را متوجه جنبه هايي ناديده از طبيعت مي كند و او را به تفكر و تامل وامي دارد .
به اين ترتيب فارغ از فرم صوري هايكو كه اصلا قابل ترجمه نيست ، متن هاي آقاي « حسين مصطفي پور » هايكوهايي واقعي اند .
« مصطفي پور » به طبيعت دست اندازي نكرده است بلكه كنج ها و زوايايي از آن را به ياد ما آورده است . با خواندن اين هايكوها يادمان مي آيد كه به شبنم نگاهي بياندازيم و به گنجشك هاي گرسنه توجه كنيم و به ياد عزيزي از دست رفته بيافتيم وقتي به عكسي قديمي خيره ايم . اما اين همه از منظر شعر فارسي ، اصلا شعر نيست . نثري ست تامل برانگيز چرا كه تخيل آن از جنس تخيل شعري نيست .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.