مردم نويسي در شعر
عنوان مجموعه اشعار : عنوان ندارد
شاعر : پری طیبی


عنوان شعر اول : خشخاش
به گلهای خشخاش فکر می کنم
مهربان ترند
که پیش از انسان روییده اند
همه از درد می گریزند
کلید مطب ها
به جیب های پزشکان برگشته است
و این خشخاش ها هستند
که آرام در زخم های ما قرص می شوند

#پری_طیبی

عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
تربيت ذهن شاعر بيش از هر اتفاق ديگري به تلاش و تيزبيني شاعر در كشف روابط پديده ها و مناسبات پيدا و پنهان اشياء برمي گردد. اين وظيفه ي شاعر است كه در لابيرنت هاي ذهني خود، يك اتفاق را تجزيه و تحليل كند و آناليز اين فرآيند را در قالب شعر به مخاطب خويش ارزاني دارد. روزگار ما روزگار مصايب اجتماعي و بليه هاي بسيار است كه از آن جمله مي توان به جهل، خشونت و نابهنجاري هاي اجتماعي در شكل و شمايل متفاوت اشاره كرد. اما كار شعر چيست؟ شاعر چه وظيفه اي در قبال روزگار خويش دارد؟ مسئوليت شهروندي شاعر ايجاب مي كند كه خود را چنان با مردم روزگار خويش محشور كند كه هيچ چيز پنهاني براي او باقي نماند. اين قرابت او را نه شبيه مردم روزگار خويش كه مردم روزگار خويش مي كند. اين مقدمه از آن روست كه در چند سطر ابتدايي شعر خانم طيبي كه اي كاش سابقه ي شعري او را مي دانستم، تصويري عام از روزگار شاعر ارائه شده است و بي استمداد از هيچ توصيف و تصويري و تنها به اراده ي چند سطر كوتاه، نمايي واضح از جامعه ي مشوش روزگار خويش را ابراز مي دارد. اغتشاش جامعه ي انساني، بيمارگونگي جامعه، استهلاك عواطف بشري و زوال تعهدات اجتماعي همه را به سادگي مي توان از تعبير «مهربان تر بودن گل هاي خشخاش» لمس كرد. در همين چند سطر، شعر، اتفاق افتاده است و متاسفانه شاعر با در افتادن در باتلاق توصيف و تشريح، آن اتفاق خوب را تنزل مي بخشد و پاياني ناموفق را براي شعر رقم مي زند. در اين چند خط توصيه بيشتر از كيفيت فني شعر به تمايز نگاه شعر نظر دارم خاصه آن كه اين اتفاق مي تواند نشان از تفاوت و تمايز شعر زن امروز باشد. پس از فراز و فرود بسيار آموخته ايم كه شعر اگر به پيرامون خويش نظر نداشته باشد حتما عمر كوتاهي خواهد داشت. اميدوارم در بازنويسي اين شعر، شاعر بتواند تجربيات موفق تري را كسب كند

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند متولد‌چهارم اردیبهشت ۱۳۵۳ اندیمشک دانش آموخته مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع سال ۱۳۸۰ به من که ...دیدگاه ها - ۲
پری طیبی » شنبه 15 مهر 1396
من دوساله کار می کنم
پری طیبی » شنبه 29 مهر 1396
اما چند شعر از 14 سالگی به مدت ۳ یا ۴ سال کار کردم اما رها کردم تا الان که نزدیک به دو ساله تقریبا کار میکنم

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.