ساده و سرراست اما سرد
شاعر : لادن گلچین


یا تو چشمانت را بسته ای
یا سایه نبودنت روی من افتاده
هر چه باشد
اینجا شب است
و تاریکی به من تکیه داده

کاش گماشته ای می گذاشتی
که تا آمدنت، مراقبم باشد
حزن شب با هیکل رخوتناکش
و با ظُلُمات وحشتناکش
مرا در آغوش گرفته

در این بی نوری مطلق
از میان برگ های درختان
سایه تو برایم دست تکان می دهد
و آواز بی خیالت از میان هیاهوی باد
به گوش خسته ام می رسد
بیا سد راه شب شو
تاریکی ِ این حوالی را بگیر
مگر دیشب در خواب
قول ندادی
ماه شب های من باشی؟
لادن گلچین
5 فروردین ۱۳۹۶
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
شعر را بسته اي نشانه شناسانه تعريف كرده اند . متني كه به جاي انتقال معنا به نمايش نشانه ها مي پردازد تا مخاطب به جاي خواندن و دريافت معنا ، آن را حس كند يا حتي ببيند . نشانه ها معناهاي انتزاعي و مفاهيم ذهني را مرئي و عيني مي كنند .
« اخوان‌ثالث » در کتاب « بدایع و بدعت‌های نیما » در توضیح سوبژکتیویته و ابژکتیویته به دو واژه قدمایی « خبر » و « عیان » اشاره می‌کند . او « خبر » را حاکی از ذهنیت و « عیان » را منطبق بر عینیت می‌داند . از این‌رو « خبر » را محتمل بر صدق و کذب و « عیان » را عاری از کذب می‌خواند . در این‌راستا « اخوان » ، « نیما » را صورتگر معنی می‌داند و نه خبرگزار آن . به این‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که این شاعر و محقق بزرگ ، عینیت‌گرایی و فاصله‌گرفتن از ذهنی‌گرایی را از مهم‌ترین وجوه افتراق شعر نو و سنتی فرض کرده است .
ازسوی دیگر باید پذیرفت که عینیت‌گرایی خواه‌ناخواه شعر را استعاری يا نمادين می‌کند چراکه شعر عرصه تأویل در متن موجز است . حال آن‌که نثر با تفصیل در متن جا را برای تأویل تنگ می‌کند .
استعاره و نماد از پركاربردترين نشانه ها هستند و به اثر عمق مي بخشند .
شب در شعر خانم « لادن گلچين » به شعر وجهه اي نمادين بخشيده است و به همين خاطر مي توان اين شعر را هم در ژانر عاشقانه و هم در ديگر ژانرهاي موضوعي خوانش كرد و تاويل نمود .
نماد شب در اين شعر با صور گوناگون خيال از جمله حسن تعليل در پاره ي اول و صنعت تشخيص در پاره هاي دوم و سوم همراه شده اند تا متن به سطح شعر ارتقاء يابد .
تركيب سازي ها اما در اين شعر غالبا آشنا و بلكه كليشه اي شده اند بنابراين احساس تازگي به مخاطب نمي دهند و مهم تر اين كه وجه نمادين خود را به تدريج از دست داده اند . هيكل رخوت ناك ، ظلمات وحشتناك ، بي نوري مطلق ، هياهوي باد ، سد راه شب و ماه شب ها همگي ذهني ، انتزاعي و داراي پيشينه اند .
شعر ساختاري ساده و خطي و بدون گسست و تعقيد و پيچيدگي دارد . اين سادگي به علاوه ي تركيبات ذهني و آشنا ، كليت شعر را به متني فاقد تپش تصويري تبديل كرده است .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.