شعر کوتاه و شعر ناقص
عنوان مجموعه اشعار : ابدی
شاعر : الهه یوسفی رامندی


عنوان شعر اول : چند سالگی
متولد نفتیم
کودک گدایی
جوش جوانی
پیر اندیشه های خاک خورده
وای بر عصا فروشان !

عنوان شعر دوم : ونوس مشترک
غوطه وریم
در فضا
در نگاه
در ونوس
دمی از خلا تازه کن!

عنوان شعر سوم : فرار لاک پشت
تند
مثل تپش قلب لاک پشت سر و ته افتاده بر روی ماسه های داغ
امان از تبسم تصادفی!
نقد این شعر از : مهدی بهار
در زمانه‌ی مجالهای کوتاه و عمرهای کوتاه،و بمباران مشغله‌های بی‌امان و اطلاعات زرد و خبرهای بیخود و بی‌جهت، هنر چیزی‌ست که می‌تواند مفری برای تنفس روح و ذهن خسته از دغدغه و دوندگی باشد.با مجال کوتاه بین‌الدغادغ چه بهتر که هنر در زمان و مجال کوتاه بیشترین بسامد را ذهن خود داشته باشد و بتواند لذتی عمیق را در کوتاهترین زمان ممکن بیافریند.
شاید به همین دلیل است که شعر کوتاه امروزه‌روز مخاطب زیادی دارد.اما آنچه که در شاعر شعرکوتاه شدن مهم است اینست که شاعر باید اهمیت واژه‌ها را در شعر کوتاه درک کند و بداند که بودن کدام واژه ضروری و بایسته است و نبود آن شعر را گنگ می‌کند.برای این اتفاق و درک درست واژگانی، باید تصویر کلی شعر را مجسم کرد.بعد پیام را مشخص کرد.در آخر به چگونگی انتقال آن پرداخت.این کیفیت چگونگی انتقال است که شما را وا‌می‌دارد که به مصالح درست تصویری فکر کنید و آن را در دسترس خود و در خدمت شعر قرار دهید.
الهه یوسفی رامندی باید ابتدا کلیت هدف خود را در ذهن ترسیم کند و هرجا که خواست چیزی را حذف کند یا بیاورد این پرسش را درباره چرایی ترکیب و واژه از خود جویا شود.
در اثر اول که برشهای جداجدا کنار هم چیده شده اند و بسختی با هم ارتباط ب قرار میکنند،مخاطب در انتهای شعر منتظر کلیدی ست که تمامی آنها را به هم مرتبط کند.اما این اتفاق به هیچ وجه نمی‌افتد.

"متولد نفتیم" و "کودک گدایی" (با تبصره های خیلی ضعیف) شاید در کلیت بتوانند تضاد ضعیفی را برسانند اما وقتی به جوش جوانی می‌رسیم می‌بینیم که این تیترهای روزنامه ای که ساده از کنارشان گذشته‌ایم کلا ارتباطشان گسسته می‌شود.
"پیر اندیشه های خاک خورده" و افسوس و اسف از "وای بر عصا فروشان !" نقطه‌ای است که باید تمام برش‌های بالا را به هم وصل کند. اما گنگی چینش تصویری آن باعث گنگی بیشتر و تضعیف بیشتر کلیت اثر شده است.
در اثر دوم هم همین اتفاقات افتاده است.منتهی با بند پایانی که ایهام ناپسندی هم دارد این مشکلات دوچندان شده است. "دمی در خلا تازه.." کردن ،نصیحتی که نتوانسته بار شعری داشته باشد و تاثیری بر فضای مورد منظور نویسنده بگذارد.
در نقدی که قبلا در پایگاه شعر بر روی اشعار آقای علی محمودی با عنوان " زیبایی زیبایی" نوشته‌ام نکاتی را درباره شعرکوتاه نوشتن گفته‌ام که خانم رامندی را به آن نقد ارجاع می‌دهم. امیدوارم با مطالعه بیشتر شناخت کافی از شعر کوتاه برای ایشان اتفاق بیفتد و شاهد اشعار خوبی از ایشان باشیم.
با آرزوی موفقیت برای ایشان.

منتقد : مهدی بهار

شاعر - ترانه سرا - نویسنده - پژوهشگر - منتقد ادبی و سینمایی- نمایشنامه - مشاور فیلنامه - خواننده - کارشناسی زبان و ادبیات پارسی سوابق تدریس: وزن و عروض و قافیه نقد ادبی در کانونهای ادبی سبک شناسی نظم و نثر موسیقی شعر صور ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.