خوش‌آمدی شاعرِ آینده!




عنوان مجموعه اشعار : انواع اشعار (طنز و ادبی)
شاعر : پارسا سبحانی


عنوان شعر اول : شه پارس و مردمانش
به نام خداوند گرد

خالق ترک و عرب و پارس و کرد

خداوندی که گرفت دست کس

از برای جنگ با شاه خس

روزگاری پادشاهی خشمگین

در بلاد ما بلاد غمگین

می زد این شه مردمان را روز و شب

می گرفتند بچه هامان دق و تب

نه یلانی بود و شاب پر دلی

نه خدایی بود و خان شیر دلی

این خبر به پارس رسید گوش

پادشاه پارس بگرفت هوش

هفت شب و هفت روز نخوابید این شه

تا که یابد از برای مصر ٬ ره

ز خدایی خواست شاه پارس رهی

که بگیرد دست ناتوانی بر شهی

قل هو الله بر زبان اورد مرد پارس

یاد کرد از خدا و یارانش به طور خاص

گفت خدایش بگیر کمک زمن

مردمان من و بندگان من

یاران شجاع سرزمینت

مردان غیور و پاک نیت

برو خواه یاری ز انان

زین چاره را بگشای ز گردان

اینان که گفتم مردمانتند

یلان پردل پشتیبانتند

گر خواهی چاره ای برای این ره

بپذیر این رهنما را برای این شه

راه افتاد به سمت کردان

اعراب و پارسان و ترکان

شاه پارس می رسید به گوشه و کنارش

میگرفت کمک از مردمانش

شرح میداد داستان پادشاه

از برای مردمانش پارس شاه

میگرفتند دست او را به دست

می فشردند ان را با جان شصت

همه باهم جمع کردن جندیان

تا روند به جنگ پادشاه مصریان

دو صد بار زدند شه را، ضرب سخت

تا که امد به پایشان سیه بخت

بعد از ان شاه خوار مصر گریه کرد

از برایش به درگاه خدا توبه کرد

بخشید خدا به شرط تازه ای

که نیازار مردمانت را چه کاره ایی

به پایان رسید جنگ با شاه مصریان

زنده باد ایران و ایرانی و ایرانیان







عنوان شعر دوم : شعر طنز کرونایی( جدول امار)

به نام خدا می کنم شروع

کرونا این روزا کرده شیوع

از چین و کره و مغولستان

تا آلمان، سوئد و لیختن اشتاین

آمریکا که نگو بدبخت ترینه

از همه کشورها سرترينه

جدول آمار انگار مسابقه س

هر روز یه کشور، انگار نابغه س

اون اولا ایران دومی بود

یه دفعه شد هفتم تقصیر داوری بود

ایتالیا قدره یه دفعه رفتش

زد جلو از چین و حریف نامردش

تو بازی که ایتالیا برده بود

رفت جلو آمریکا، تبانی کرده بود

ما هم اون ور تو پاریس بازی داشتیم

با کشور فرانسه کاری داشتیم

یک گل زدیم تو اف ساید

دو گل خوردیم تو آن ساید

یک دفعه دیدیم که ما

ده، هیچ باختیم از آنها

ما در اون بازی نحس تماشاچی بودیم

آلمان برد چینو، ما بیهوش شدیم !

شروع شد ستیز قدرتی ها

بین چین و روسیه و یو اس ایی ها

ترامپ گفت همه کارچین بوده ای جهان

جینگ ‌پینگ انداخت به پوتین خوش زبان

پوتین در روز هفتم قرنطینه

گفت این همش کار ترامپ بی‌دینه

ای مردم اگه‌میخوای در امان بمونید

لطفا تو خونه های خود بمونید


عنوان شعر سوم : دروغ و غیبت ( نسبتا طنز)
در دلت دروغ نباشد

عشق به خدا ابدی باشد

گر زدی دروغ بر کسی

بدان که تو خیلی خسی

دم مزن به جز راستی

گر زدی روش بایستی

گر نبود کسی در کنارت

غیبتش مگو غم میگذارد

در مجلسی گر نشستی

مزن گزاف دل شکستی

گر زدت مرد خسی

گر مردی بگذر ازش مرسی

پسر جان نگیری زبانت را

می زند هی گزاف را

یاد گیر هر چه گفتم

به خدا من گزاف نگفتم

باش همیشه مرد راستان

غیبت مگو و نساز داستان
نقد این شعر از : روح‌الله احمدی
پارسا جان؛ دوست نوجوانم! اولاً ورود شما را به پایگاه نقد شعر خوش‌آمد می‌گویم، ثانیاً خوشحالم که در سن نوجوانی هم به سراغ نوشتن رفته‌ای، هم نوشته‌هایت را برای نقد فرستاده‌ای. مطالعه، تلاش و تمرین زیاد باعث می‌شود که در نوشتن پیشرفت کنی. من و دوستانم در پایگاه نقد شعر هم شما را راهنمایی می‌کنیم که هدفمندتر مطالعه کنی.
با توجه به نوشته‌هایی که برای ما فرستادی، احتمالاً چیزهایی راجع به شعر شنیدی و سعی کردی از آن‌ها استفاده کنی. مثلاً سعی کردی در قالب مثنوی بنویسی. در مثنوی هر بیت قافیۀ جداگانه‌ای برای خودش دارد، یعنی مصرع اول یک بیت با مصرع دوم همان بیت قافیه دارد. شما هم سعی کردی این را رعایت کنی اما بعضی از کلماتی که نوشتی با هم قافیه نمی‌شوند. مثلاً «پارس» با «خاص» قافیه نمی‌شود؛ «گریه» با «توبه» قافیه نمی‌شود؛ «رفتش» با «نامردش» قافیه نمی‌شود و... در نتیجه یکی از چیزهایی که باید خوب و بادقت درباره‌اش مطالعه کنی، قافیه است.
مسئلۀ بعدی «وزن» است. در یک شعر، وزن تمام مصرع‌ها باید با هم یکی باشد. به اندازۀ مصرع و آهنگ آن «وزن» می‌گویند. مثلاً این بیت را بخوان و ببین وزن هر دو مصرع آن کاملاً شبیه به هم است:
توانا بوَد هرکه دانا بوَد
ز دانش دلِ پیر برنا بوَد
اگر با دقت بیشتری شعرهای مختلف شاعران را بخوانی، (مثلاً همان شعرهایی که در کتاب‌های درسی‌تان هست) متوجه می‌شوی که هر شعر آهنگ خاصی برای خودش دارد و آن آهنگ در هر مصرع تکرار می‌شود و آهنگِ همۀ مصرع‌ها کاملاً مثل هم است. این بیت فردوسی را بخوان و به آهنگش دقت کن:
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
حتماً متوجه شدی که آهنگ هر دو مصرع آن کاملاً شبیه به هم است؟ به این آهنگ، وزن می‌گویند. وزن شعر قواعد خاصی دارد که باید دربارۀ آن هم مطالعه کنی. باید با «هجا» و انواع آن آشنا بشوی و تقطیع وزن را یاد بگیری؛ پس حسابی به مطالعه نیاز داری.
تا اینجا به وزن و قافیه اشاره کردم. شاید برایت سوال شود که از چه منبعی دربارۀ آن‌ها مطالعه کنی! کتاب‌های علوم و فنون ادبی رشتۀ انسانی (هر سه پایۀ دهم تا دوازدهم) منبع مناسبی برای مطالعه است. این کتاب‌ها را می‌توانی از سایت آموزش و پرورش دانلود کنی و بخوانی. کتاب «روزنه» نوشتۀ محمدکاظم کاظمی هم یکی از بهترین منابع برای مطالعه است. صفحات اینترنتی یا کتاب‌های دیگری هم هستند که نکات خوبی یاد می‌دهند اما گاهی سخت و پیچیده گفته‌اند و امکان دارد کار را برایت سخت کنند. همان کتاب‌هایی که اسم بردم، بهترین‌ها هستند.
با توجه به نکاتی که گفتم، نوشته‌هایی که برای ما فرستادی اصلاً وزن ندارند. چون وزن و قافیه از اصول اولیۀ شعر هستند، باید از هر دو درست استفاده کنی تا بعد بتوانیم به سراغ مفهوم نوشته‌هایت هم برویم و دربارۀ حرف‌هایی که در شعر زده‌ای صحبت کنیم. ایده‌های خوبی داری؛ خصوصاً در قسمت‌هایی که قصد طنزنویسی داشتی. البته همانطور که گفتم، اول بهتر است به وزن و قافیه برسی. سعی کن شعر هم زیاد بخوانی. شعرهایی را انتخاب کن که کلماتشان امروزی‌تر باشند. خودت هم سعی کن موقع نوشتن از کلمات امروزی‌تر استفاده کنی؛ همان کلماتی که با آن‌ها حرف می‌زنی! فقط وقتی که زبانِ شعرت محاوره نیست، کلماتت نباید محاوره باشد. از آثار شاعران قدیمی، غزلیات سعدی زبان امروزی‌تری دارد. شاعران امروزی هم که کم نیستند. مثلاً غزل‌های اصغر معاذی را بخوان و ببین چقدر کلماتش امروزی و صمیمی است.
امیدوارم با مطالعۀ مفید و استفاده از مطالبی که می‌خوانی، شعرهای خیلی خوبی از شما بخوانیم و کیف کنیم. موفق باشی.

منتقد : روح‌الله احمدی

روح‌الله احمدی که گاهی به اسم «بلبل» طنز می‌نویسد. متولد ۱۳۶۸ تهران شاعر، نویسنده، طنزپرداز و مجری نوازنده و مدرس هارمونیکا (سازدهنی) کوهنورد و طبیعت‌گرد - نویسنده و طنزپرداز مطبوعات و نشریات مختلف از جمله: رشد جوان و نوجوان، ماهنامه سپیده ...



دیدگاه ها - ۳
رامان یوسفی » یکشنبه 06 مهر 1399
خیلی قشنگ بود و پر مفهوم بودند
پارسا سبحانی » یکشنبه 06 مهر 1399
ممنون
پارسا سبحانی » یکشنبه 06 مهر 1399
عالی افرین جالب بود

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.