تازه اول عشق است
عنوان مجموعه اشعار : بدون عنوان
شاعر : علی اصغر امینی


عنوان شعر اول : دلتنگی ام که انگار


مشق نبودنت شد، تکرار پشت تکرار
اوراق دفتر اما، لبریز شوق دیدار
یک کوچه انتظار و بی تاب وبیقرارو
دلتنگی ام که رو شد دربغض های بسیار
آواز خاطراتم شد هایهای اشکم
وقتی نشد بگویم "بابا خدانگهدار"
رویای تابش تو، دست نوازش تو
رویای هر شبم شد،در هر شب دل آزار
دل، تنگ خنده هایت دل، تنگ بوسه هایت
من ماندم و تمام دلتنگی ام که انگار...
آرام می شوم از لبخندهات بابا
لبخند تو رسیده از قاب عکس دیوار
با یک لباس خاکی، تا آسمان پریدی
شد سرخی طلوعت ، پایان این شب تار
از سبزی طراوت، از سرخی شهادت
رنگ تو را گرفته، بابا تمام گلزار

عنوان شعر دوم : سلامی گرم آوردم
برای لحظه دیدار
دیگر بار
سلامی گرم آوردم
درونم آتشی سوزان
هزاران آه سرگردان
برونم چهره ای خندان
قسم برآتش سردم
"سلامی گرم آوردم"
من از این سالهای نو
که با من-بی حضور تو-رسد از راه
میسوزم،
غمم،
دردم
سلام ای غایب از چشمم
" سلامی گرم آوردم"عنوان شعر سوم : غم های تکراری
گلویم بغض ها دارد،همان غم های تکراری
همان از بی تو گفتن ها،خودت بهتر خبر داری
هوای آسمان قلب من چون شهر آلوده است
چرا ای ابر چشمانم ،نمی باری؟!نمی باری!؟
ببار از اشک های تو بهاری تازه می روید
بهار شوق پرواز و بهار شوق دیداری
یکی را خلوت خانه ،یکی دشت بلا دارد
شما اما...کنار ما..؟! امان از دست بی یاری
غزل ها ورباعی ها همه لبریز یاد تو
تمام شعر هامان شد طواف یاد دلداری
درین چشم انتظاری ها،رسیده جمعه ای دیگر
طلوع رورز دلتنگی ،سرود ندبه وزاری
من وشعر شما حتما دوباره لطفتان بوده
کریمید و کریمانه به حال ما نظر داری
نقد این شعر از : آرش شفاعی
سه شعر از «علی اصغر امینی» شاعری که بیش از 5 سال است در کار شعر است، ما را به آیندۀ ادبی و شعری او امیدوار می کند. او در این شعرها به ما ثابت کرده است، اولاً بر اسباب و لوازم شاعری مسلط است یعنی وزن و قافیه را می شناسد و در حد توان خود سعی می کند به آراستن شعرش به آرایه های ادبی نیز توفیق یابد. ثانیاً او سعی کرده است در قالب های مختلف شعری طبع آزمایی کند و همراه با دو غزل خود، یک شعر نیمایی هم برای ما ارسال کرده است. تا اینجای کار باید به او و تلاشش که باعث شده است مقدمات شاعری را به خوبی و سلامت از سر بگذراند، آفرین ها گفت ولی مسألۀ اساسی این است که برای «علی اصغر امینی» تازه همه چیز آغاز شده است و او باید با توان و انرژی بیشتری پای در راه شاعری بگذارد.
شعرهای این شاعر علی رغم توفیق در حفظ روایت، سلامت زبان و رعایت اصول قافیه و ردیف هنوز یک ضعف مهم و بزرگ دارند. شاعر باید از این پس در این زمینه بیشتر بخواند و تجربه کند. این ضعف که به آن اشاره کردیم، فقیر بودن شعرهای شاعر از نظر «خیال» است. ما در سروده های او تصویر تازه، کشف جدید و خیال انگیزی خاصی که ما را به دنبال کردن سروده هایش ترغیب کند، نمی بینیم. تصویرهای شعری او تازه و مختص به خود او نیست و او به جای اینکه با توانمندی هنری خود و نگاه کشف کننده اش به زندگی و طبیعت بنگرد، هنرمندی ها و هنرآفرینی های شاعران دیگر را تکرار کرده است. به شاعر توصیه می کنیم کتاب «صور خیال در شعر فارسی» نوشتۀ دکتر شفیعی کدکنی را حتماً بخواند و سعی کند در استفاده از صور خیال در شعر بیشتر بکوشد و سعی کند با تمرین و ممارست در این زمینه، شعر خود را ارتقا دهد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.