شعر روایی و روایت شاعرانه
عنوان مجموعه اشعار : زنی که درخت شد
شاعر : اکرم نوری


عنوان شعر اول : توبد
روزی برای اولین بار
آخرین دیازپام را با چایی از دهن افتاده
قورت خواهم داد
برای آخرین بار به ماه
به پنجره
به کوچه و شانه های خیابان
به آخرین دری که مشت زدی
نگاه خواهم کرد
بار آخربن بار شمع تولدت را فوت می کنم
و به بازپخش خنده هایت گریه خواهم کرد
با آینه به تماشای لخت موهایت
لخت تنت می نشینم
می رقصم
فرو می ریزم
فرو می ریزد سقف خانه
پلنگ افتاده کنار تخت را مچاله خواهی کرد
بی آنکه
جنازه ام بو ببرد
هق هقم را از بالشت می تکانی
با آخرین مرغ سحر ناله سر کن
تا داغم تازه بماند
خاکستر آخرین نخ سیگار را می ریزد
با آخرین کبربت
جهان را به آتش می کشد
خدا کند باد نیاید
می خواهم سیگاری روی لبهات روشن کنم
عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
روایت شعری با شعر روایی متفاوت است .
روایت شاعرانه عناصری از شعر و تخیل شاعرانه را در خود دارد اما تشکل متن بیش از هر چیز به قصویت و روایت آن بستگی دارد . انگار عناصر شاعرانه همچون تزییناتی برای درخشش متن به کار می‌رود. روایت شاعرانه وقوع پذیرست .
شعر روایی اما در عین روایت مداری ، دارای تخیل شاعرانه‌ی منتشر شده در کل متن است. خط روایی آن ناواضح و گاهی می‌شود. شعر روایی عملا وقوع ناپذیر است.
نوشته‌ی خانم « اکرم نوری » یک شعر روایی ست. او تمام یا تقریبا تمام عناصر و کاراکترها و اشیاء حاضر در روایت را دچار تغییر هویت ساخته است و به همین دلیل تخیل شاعرانه در کل متن منتشر شده است.
با این حال شعر از میانه راه سر به ابهام و گنگی می‌زند. آخرین دیازپام در جشن تولد « تو » با تماشای موهای « تو » در آینه و فروریختن سقف خانه و مرغ سحر و ... مجموعه‌ای ست که در این روایت به انسجام نمی‌رسند و متن را ناخوانا می‌نمایند .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۱
اکرم نوری » 17 روز پیش
ممنونم

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.