جالب این نیست
عنوان مجموعه اشعار : میم خ
شاعر : ماهان خرمی


عنوان شعر اول : مثلا
مثلا یاد کنی
صدا کنی
اسم مرا
مثلا خواب کنی
باز ببینی خواب مرا
مثلا هوس کنی
باری ببینی تو مرا
مثلا ناز کنم
بافت کنم موی تورا
مثلا ذوق کنم
خیره شوی چشم مرا


عنوان شعر دوم : میم خ
این شهر شاعر را ترد کرد
بی کس و بیخانه و همدرد کرد
این شهر شاعر را خرد کرد
خونین دل و خسته دل و دردمند کرد
این شهر شاعر را خم کرد
از دلش بیت هارا جمع کرد
این شهر شاعر را پیر کرد
با هزار لعنت عاشقان را سیر کرد

عنوان شعر سوم : میم خ
جالب این بود که تو رفتی و من خستم
جالب این بود که تو شادابی و من مستم
جالب این بود که تو نساختی و من پستم
جالب این بود که تو نیستی و من هستم
نقد این شعر از : مهدی بهار
با درود و خوش آمد به ماهان خرمی بابت قلم به دست گرفتن و شروع به نوشتن کردن ایشان.
این دومین باری ست که بناست درباره نوشته‌های شما نقدی صورت بگیرد.امیدوارم به توصیه‌های منتقد قبلی توجه کرده باشید. اما آنچه که پیداست هنوز یا شروع به مطالعه نکرده اید، یا اینکه هنوز مطالعات شما در ذهنتان ته‌نشین نشده است و بار و میوه‌ی آن به نتیجه نرسیده است. با اشاره به نکاتی چند در نوشته‌های شما ، به بررسی آنها میپردازیم‌.
مطالعه سه کمک خیلی مهم به شما می‌کند.
۱.کمک به شناخت فیزیک واژگان
۲.شناخت کارکرد واژگان و در نتیجه گرفتن کارکردهای جدید توسط ترکیبهای جدید
۳.افزایش دایره ی واژگان
این سه نکته ی بسیار مهم با مطالعه بدست می‌آید و باعث شکل گیری شخصیت شعری شما میشود.
با شناخت درست از واژگان شما متوجه خواهید شد که "بافت کنم" فعل غلط و من‌درآوردی‌ئی‌ست و اصلا معنی "ببافم" را نمی دهد. یا اینکه " خواب کنی" به معنای "بخوابی" نیست.
یا در نوشته دوم کلمه "ترد".اگر منظورتان تُرد است که هیچ. اما باتوجه به قوافی بعدی و جمله بندی خط اول انگار منظور شما "طَرد" بوده است.شما در آینده قرار است به عنوان یک شاعر شناخته شوید.و مصالح و متریال مورد استفاده شاعر واژه است.پس باید آن را درست بشناسید تا بتوانید درست از آن استفاده کنید.

شعر خود را حتما حتما مثل قدیم و مصرع به مصرع بنویسید
مثلا در نوشته اول:

مثلا یاد کنی
صدا کنی
اسم مرا
مثلا خواب کنی
باز ببینی خواب مرا
مثلا هوس کنی
باری ببینی تو مرا
مثلا ناز کنم
بافت کنم موی تورا
مثلا ذوق کنم
خیره شوی چشم مرا

اینگونه بنویسید:

مثلا یاد کنی صدا کنی اسم مرا
مثلا خواب کنی باز ببینی خواب مرا
مثلا هوس کنی باری ببینی تو مرا
مثلا ناز کنم بافت کنم موی تورا
مثلا ذوق کنم خیره شوی چشم مرا

اینگونه بهتر متوجه میشوید که منظور منتقد چیست و ایراد ها کجا هستند.
در این نوشته ی پنج خطی یک کلمه در آخر خطها تکرار شده است که به آن ردیف میگویند.و کلمات قبل از آن قافیه هستند که باید طبق یک اسلوب آوایی و شنیداری صامت ها و مصوتهای آخر آن باهم یکی باشند.
مثلا: خواب با سراب و کتاب و آب و تاب و انقلاب و آسیاب و .... هم قافیه است.یا چشم یا خشم و پشم هم‌قافیه است.
همانگونه به طور اتفاقی شما سیر و پیر را قافیه گرفته اید و اتفاقا این قوافی درست هستند.
در سومین اثر هم کامات مست و پست و هست قافیه درستس هستند که شما خسته را که به با حذف "ه" نوشته اید با آنها هم قافیه کرده اید که این اشتباه است.
همه این نکات در کتاب عروض و قافیه دوره دبیرستان به طور مفصل توضیح داده شده است و با مطالعه آن میتوانید این ایرادها را برطرف کنید.
شعر زیاد بخوانید تا وزن شعر در ذهنتان جا بیفتد و چهارچوب قالب های شعر برایتان جا بیفتد.

در نوشته ی سوم:

جالب این بود که تو رفتی و من خستم
جالب این بود که تو شادابی و من مستم
جالب این بود که تو نساختی و من پستم
جالب این بود که تو نیستی و من هستم

باید توجه داشته باشید که زمان فعلهایی که به کار میبرید باید باهم تناسب داشته باشند." جالب این بود" گذشته(ماضی) ی ساده و "خستم" که منظور شما " خسته هستم" است با این فعل از نظر زمانی متناسب نیست.همین اتفاق در تمامی خطوط این نوشته تکرار شده است.اگر شما به جای "بود" از فعل ربطی(اسنادی) "است" استفاده میکردید این تناسب اتفاق می افتاد و دست‌کم یکی از اشتباهات این نوشته رفع می‌شد.
مطالعه را قبل از نوشتن و درست نوشتن تکلیف اصلی خود بدانید تا بتوانید درست بنویسید.منتظر نوشته های بعدی شما برای نقد در پایگاه هستیم.امیدوارم که تاثیرات مطالعه و نقد ها را در آثار شما ببینیم.

منتقد : مهدی بهار

شاعر - ترانه سرا - نویسنده - پژوهشگر - منتقد ادبی و سینمایی- نمایشنامه - مشاور فیلنامه - خواننده - کارشناسی زبان و ادبیات پارسی سوابق تدریس: وزن و عروض و قافیه نقد ادبی در کانونهای ادبی سبک شناسی نظم و نثر موسیقی شعر صور ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.