پيشنهاد نظامي عروضي را بايد جدي گرفت
عنوان مجموعه اشعار : اول
شاعر : مهدی اله قلی قصری


عنوان شعر اول : یک
از دست رفتگانیم ، وز دست دادگان هم
کشتی نشستگانیم ، کشتی شکستگان هم

یک روز موج دریا ، یک روز نیمه ابری
دل را به باد دادیم ، سر را و تن ، زبان هم

کشتند روح ما را ، در پیچ و تاب مستی
این خَمر ما ندارد پایان و عنفوان هم

با مدعی مگویید این شرح حال ما را
او ظرفیت ندارد در حد استکان هم

سوز دعای ما با جوش شراب عشاق
هر دو به یک سیاق اند ، ریحان و اقحوان هم...عنوان شعر دوم : دو
پیچ زلفت به دست من افتاد
چقدر مهربان شدی بانو
این صدای تلاقی عشق است
در مقام تلاقی گیسو

دست بردم به لای موهایت
ریزش مو گرفته ای انگار
میرسم من به صورتت حالا
تو ز من رو گرفته ای انگار

به از این باش با بدان بانو
مرد ها را غرور می سازد
بانوی مو قشنگ زیبا رو
مرد ها را شرور می سازد

در تکاپوی دست و گیسویت
بغلم کن که مثنوی باشیم
در غزل ها ی عاشقانه ی تو
باز هم مثل مولوی باشیم

فارغ از قیل و قال دنیایی
لای موهات غرق کن من را
طره ی پیچ دار مشکینت
می شود قبر دلبرت حالاعنوان شعر سوم : سه
مضمون که باشد عشق بی معنا نمی ماند
عاشق شبیه شاعران تنها نمی ماند

در وادی امید یک جمله ست حرف‌ ما
مضمون نباشد زندگی زیبا نمی ماند

آری شقایق هست ؛ شور عاشقی زنده ست
هر کس شقایق را ندید این جا  نمی ماند

عاشق شدن هم رنج های بی امان دارد
شاعر توانا نیست در صحرا نمی ماند

هرکس که شاعر می شود دیوانه ی عشق است
دیوانه در دنیا و مافیها نمی ماند

رفتن چه آسان است از دنیای بی احساس
مضمون احساسم در این دنیا نمی ماند

عاشق شدن سخت است شاعر هم اگر باشی
عاشق شبیه شاعران تنها نمی ماند
نقد این شعر از : حامد یعقوبی
مهدي جان عزيز
هجده سالگي سن خوبي براي شروع يك فصل درخشان در شعر و شاعري است به شرط آنكه اسباب بزرگي همه آماده كني.
از شعرهاي شما مشخص است وزن را به خوبي مي شناسي، نمي دانم اين شناخت به خاطر مطالعه تئوريك حاصل شده يا نتيجه خواندن شعر ديگران است، هر چه بوده و هست، باعث شده يك قدم بلند رو به جلو برداري، انصاف هم اگر بدهيم تسلط بر وزن براي شاعران غزل سرا بيشتر از يك قدم و دو قدم رو به جلو است منتها براي اينكه پس از اين شعرهاي موفق تري از شما ببينيم بايد چند چيز را به خوبي رعايت كني. ويليام فاكنر يك زماني به نويسندگان جوان توصيه كرده بود از چيزي نترسند و در عوض توجه بيش از حد به تكنيك، بنويسند و بنويسند و بنويسند. نيك اگر بنگريم همه ما به نحوي مخاطب اين جمله آقاي فاكنر قرار مي گيريم با اين حال بايد به اين نوشتن و نوشتن و نوشتن، خواندن و خواندن و خواندن را هم اضافه كنيم. براي يك شاعر خواندن آثار قدما و معاصرين از نان شب هم واجب تر است. دانشجو كه بوديم خيال مي كرديم پيشنهاد نظامي عروضي در چهار مقاله به شاعران مبني بر اينكه آثار قدما و معاصرينشان را از بر كنند، يك پيشنهاد نشدني است. حتي با خودمان مي گفتيم شاعري طبع روان مي خواهد، اين توصيه ها نه تنها عملي نيستند بلكه حكم سنگ بزرگ را دارند و شاعران را از شاعري سير مي كنند، اما واقعيت اين است كه بعدها فهميديم توصيه ايشان حكيمانه بوده و هيچ چيزي مثل خواندن شعر و حتي المقدور به حافظه سپردن آن، در كار شاعري نمي تواند مفيد باشد. شعرهاي شما نشان مي دهد ابتداي راه را با انرژي شروع كرده اي اما تا دير نشده از خواندن شعر ديگران، حتي با يك جنون فلك فرسا، غفلت نكن. خواندن شعر بزرگان هر فايده اي نداشته باشد شاعران جوان را با قواعد شعر و راه هاي شعر خوب نوشتن آشنا مي كند. پيشنهاد من انس با سعدي است، اما قبل از او از خواندن شعر شاعران خراساني با آن زبان غالبا ساده مستحكمشان غفلت نكن. ما ممكن است از سلطان محمود غزنوي خوشمان نيايد، حتي دوست داشته باشيم سر به تنش نباشد اما نمي توانيم از قصيده فرخي در سوگ محمود به راحتي بگذريم. بخوان و خوانده هايت را در كار شاعري وارد كن.

منتقد : حامد یعقوبی

حامد یعقوبی متولد اردیبهشت 1361 شاعر و روزنامه نگار دبیر تحریریه هفته نامه کرگدن کتاب ها: مجموعه غزل برهوت مجموعه غزل سرباز بی همدرد خون آلوددیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.