متن خوب تولید کنیم ...
عنوان مجموعه اشعار : از کوچِ کوچه ها
شاعر : علی قره باغی


«کوچه» برایم معنا دارد.

در خردسالی، کهنسالی را در ته کوچه می دیدم.
اهدافم میوه های ته کوچه بودند.
قرارم با دوستان نیز در ته کوچه بود.
از گوشه پنجره، رسیدن پدر را از ته کوچه رصد می کردم.
و شب ها فرشته ها از ته کوچه به خوابم می آمدن.

آخر...
ته کوچه ابتدا زندگی است.
کوچه مرا از شلوغی شهر به دشت می برد.
و حتی به مادر می گفتم مرا به پارک مبر، از سبزه های ته کوچه بیشتر لذت می برم.

آخر...
در ته کوچه
ازدحام خلوت می شود.
فریاد سکوت می کند.
نقش، رنگ می گیرد...

نمی دانم چرا؟!
وقتی گم می شوم در ته کوچه پیدا می شوم
و وقتی گریان، در ته کوچه خندان
و این شاید
برای این است که

کوچه ، راهی است به بیرون از خودم.

عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : صابر ساده
امروز با نقد و بررسی یک اثر ارسالی از سمت شاعر عزیز و دوست نادیده‌ام جناب آقای علی قره‌باغی درخدمتم.
همان‌طور که خود قره‌باغی در کامنت نوشته که خودش نمی‌داند این شعر است یا نه باید بگویم که این متن شعر نیست و به قول خود قره‌باغی یک دلنوشته است.البته دلنوشته‌ی ‌ قدرتمندی هم نیست و پر است از حشویات.در ادامه به علل شعر نبودن این متن و ضعیف بودن دلنوشته اشاره می‌کنم.
یکی از علت‌ها در این است که قره باغی هنوز تفاوت بین شعر و نثر را خوب درک نکرده است.یک نثر مجموعه‌ای از گسستگی‌ها ست درحالی‌که یک شعر مجموعی از پیوستگی‌هاست.در اینجا ما با تعدادی جمله روبرو هستیم که ماهیت خبری آن‌ها بر ماهیت انشایی آن‌ها غلبه می‌کند.در جملات خبری صدق و کذب وجود دارد ولی در جملات انشایی نه می‌توان تصدیق کرد نه تکذیب.به این جملات دقت کنید:

- کهنسالی را در ته کوچه دیدم.
- اهدافم میوه های ته کوچه بودند.
-قرارم با دوستان در ته کوچه بود.
- رسیدن پدر را از ته کوچه رصد می کردم.
- فرشته ها از ته کوچه به خوابم می آمدن(می آمدند درست است نه می آمدن).
- وقتی گم می شوم در ته کوچه پیدا می شوم.
به ماردم می گفتم مرا به پارک مبر.
از سبزه های ته کوچه بیشتر لذت می برم.

به این جملات که از بطن متن ارسالی قره‌باغی استخراج کردم دقت کنید.همه این‌ها را می‌توان به راحتی در هزاران متن دیگر به کار بست بدون اینکه کارکرد شعری داشته باشند و همگی جملات خبری هستند با حالت صدق و کذب و به راحتی می‌توان آن‌ها را رد یا تایید کرد.در شعر ما بیشتر با جملات انشایی طرفیم.البته اگر جملات خبری نیز به کار می‌ریم بهتر است تا به این حد زیاد نباشد و از طرفی در کلیت به ما ماهیتی انشایی بدهد.به جملاتی که در ادامه می‌نویسم دقت کنید تا حرفم بهتر درک شود.

- کهنسالی را در ته کوچه دیدم./ کهنسالی را در ته کوچه ندیدم.
- اهدافم میوه های ته کوچه بودند. / اهدافم میوه های ته کوچه نبود.
-قرارم با دوستان در ته کوچه بود. / قرارم با دوستانم در ته کوچه نبود.
- رسیدن پدر را از ته کوچه رصد می کردم. / رسیدن پدر را از ته کوچه رصد نمی کردم.
- فرشته ها از ته کوچه به خوابم می آمدن(می آمدند درست است نه می آمدن)./ فرشته‌ها از ته کوچه به خوابم نمی آمدند.
- وقتی گم می شوم در ته کوچه پیدا می شوم./وقتی گم می شوم در ته کوچه پیدا نمی شوم.
به ماردم می گفتم مرا به پارک مبر./ به مادرم میی گفتم مرا به پارک ببر.
از سبزه های ته کوچه بیشتر لذت می برم./ از سبزه های ته کوچه لذت نمی بردم.

به همین راحتی می‌توان تک تک جملات بالا را تکذیب کرد.این تکذیب شدن ما را به سمت متن نثری نزدیک می‌کند تا متنی شعری.
نکته‌ی دیگری که به آن می‌توان اشاره کرد این است که چرا باید اینقدر تکرار صورت بگیرد؟متنی که نوشته شده مدام خودش را تکرار می کند.مارا به ته کوچه‌ای اشارت می‌دهد که همان اول توسط شاعر تعریف شده و از آن به بعد شاعر تمام متن خود را در حال باز تعریف های مختلف نوشته است و این نمی تواند خوشایند باشد.کل متن را می‌توان در این چند کلمه خلاصه کرد:

- در خردسالی
کهنسالی را ته کوچه دیدم
و کوچه
راهی ست به بیرون از خودم.

به نظرم همین میزان برای این متن کافی بود و بیشتر از این فقط حرافی و حشونویسی ست.
نکته‌ی دیگر و نکته ی آخر این‌که ما از نوشتن باید یک هدفی داشته باشیم.این‌که بخواهیم تقابلی بین پیری و جوانی داشته باشیم خوب است اما باید این‌کار را با مبانی زیباشناختانه انجام دهیم وگرنه فرصت تولید یک متن خوب را با تولید یک متن بد عوض می‌کنیم.اتفاقی که اینجا رخ داده است.
در انتها بهترین ها را برای این دوست عزیزمان ارزو می‌کنم و امیدوارم در آینده ی نه چندان دور آثار بیشتر و بهتری از او بخوانم و حرف های بیشتر را در آثار دیگر این دوست عزیزمان بزنم.
و من الله توفیق

منتقد : صابر ساده

صابر ساده متولد 30/7/1366 صادره از تهران شاعر – نویسنده – منتقد ادبی سوابق تحصیلی : - کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - کارشناسی زبان و ادبیات فارسی - کاردانی مدیریت بازرگانی سوابق تدریس : - مدرس ادبیات در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حق ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.