سوالاتی دشوار از شعر
عنوان مجموعه اشعار : هنوز بدون عنوان
شاعر : مهدی قربان نیا


عنوان شعر اول : بدون عنوان
تمام سال های زندگی ام را به دریا می سپارم

او که هربار موج موج به ساحل ریخت

و دوباره در نفسِ بیهوده ی ماهی ها

متولد خواهم شد

عنوان شعر دوم : بدون عنوان
تنهاییِ من نه کشنده است و نه تلخ
تنهاییِ من رازی است که درختان در خود دارند
شاعرانگیِ بیهوده ایست
ایستاده و نظاره گر است
ستبر و سترگ و با قدمت است
تنهاییِ من کاغذی است که به میلیون ها نفر عرضه شده
و داستانی است که تنها بخش کوچکی از ذهن سبزی ها بوده
تنهاییِ من حسِ غبطه خوردن است
غبطه به سرگذشت درختی محبوس در چشم انداز سیم های تیر برق،
روبروی پنجره ی آپارتمانی در طبقه ی میانی
که رازش، تعدادِ زیادی ساختمانِ قد کوتاه و خیابان های پر از درخت است.


عنوان شعر سوم : بدون عنوان
من با دریا هیچ ارتباطی ندارم
اما از سینه های او بود که گویی گرما را نوشیدم
از مو های سیاهِ او در شب بود که لبخند را یاد گرفتم
و از دالی کردن هایش با ساحل
چنان ذوق کردم که تمامِ آینده را به چشم آوردم
بله، من با دریا هیچ ارتباطی ندارم
اما از شمالی ترین مادرانگی اش سبز شدم
و هر سال نوروز لب ساحلی را انتخاب می کنم
خیالِ تبارم را از گره ی موج هایش باز می کنم
و بی آنکه شنا یاد گرفته باشم، تن به آب می زنم.
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
شعر اول آقای « مهدی قربان نیا » تلفیقی از عینیت و ذهنیت است . سپردن سال های زندگی به دریا ذهنی ست و ریختن آن ها به ساحل ذهنی - عینی و تولد در نفس بیهوده ماهی ها ذهنی ست . البته غلبه با ذهنی گرایی ست . بنابراین متن قابل تجسد بخشی نیست و باورپذیر نمی گردد . به کارگیری مفاهیم مجرد در شعر خطر ذهنی شدن و نزدیک شدن به نثر ادبی را همواره همراه خود دارد .
شعر دوم ایشان اما لبریز از پراکندگی ست . مظاهر و برداشت های شاعرانه ی « مهدی قربان نیا » از تنهایی بی هیچ گونه ارتباط ساختاری بر کاغذ ریخته و به همین سبب به راحتی قابل گزینش و تغییر و جابجایی و تعویض اند .
و درست برعکس شعر دوم ، شعر سوم این شاعر با محوریت قراردادن دریا و عناصر مربوط به آن و تصویرسازی با رعایت مراعات النظیرها ، به انسجام معنایی می رسد .
با این حال و علی رغم این انسجام ، این شعر سوالاتی بصری را به ذهن مخاطب متبادر می سازد که بی پاسخ می ماند .
سینه های دریا کجای دریاست ؟
موهای دریا درکجای دریاست و از کجای او روییده است ؟!
شمالی ترین مادرانگی دریا اصلا یعنی چه و در کدام قسمت دریا قرار دارد ؟
ذهنی گرایی و سرگذاشتن این ذهنی گرایی به وهم ، مهم ترین مشکل این شعر و شعر نخست این شاعر است و بیان او را به نثر ادبی متمایل می سازد .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.