جای تخیل خالی است
عنوان مجموعه اشعار : نانوشته
شاعر : پژمان کیهان فر


عنوان شعر اول : بخت در خواب
دلم می خواهد از وابستگی هایت رها باشم
کمی از درد بی پایان و جانسوزت جدا باشم
منم چون دیگران راحت گذارم سر به بالینم
فراموشت کنم، آسوده از این ماجرا باشم
چه بد کردی به من حتی نگفتی بر نمی گردی
شدم بیهوده بیمارت ندانستم خودت دردی
بسوز ای بخت در خوابم تو او را آشنا کردی
رساندی بر لبم جانم چه آتش ها به پا کردی
نیاور سوی من دردی دگر چیزی ندارد دل
به بلواهای پیشینت نمی دانی چه ها کردی

عنوان شعر دوم :


عنوان شعر سوم :
نقد این شعر از : آرش شفاعی
شعری که از این دوست شاعرمان می خوانیم، دارای احساس و عاطفۀ قابل توجهی است و همین احساس تا حدودی باعث شده است دیگر ضعف های شعر بخصوص ضعف های زبانی آن در نگاه نخست به چشم نیاید. موضوع و مضمونی که شاعر در این شعر به آن پرداخته است، تکراری است. شاید واژۀ تکراری برای توصیف میزان تواتر این مضمون در شعرما کافی نباشد. تاریخ شعر فارسی را که زیر و رو کنیم پر است از این احساسات که در آن عاشقی رنجور و درد کشیده، معشوقش را به دلیل بی اعتنایی، جفاکاری و بی عاطفگی هایش خطاب قرار داده است. مضمون معشوق جفاکار دیگر آنقدر تکرار شده است که دیگر بیرون کشیدن حرفی جدید از دل آن شایددر نگاه اول ممکن نباشد. اما اگر با دقتی بیشتر به شعرهای شاعران موفق غزلسرا بنگریم، می بینیم که آنان همین مضمون را با نگاه ها و روایت های مختلف و تازه مورد استفاده قرار داده اند. اما این شاعران برای اینکه بتوانند از مشکلی که گفتیم، فرار کنند چه کرده اند؟ برخی از آنان سعی کرده اند از بیان روایی در شعر استفاده کنند، برخی تجربه های شخصی و حسی خود را به مخاطبان منتقل کرده اند، برخی سعی کرده اند از تصویرهای جدید و کشف های شاعرانۀ تازه بهره ببرند.
در شعر شما از این تجربه ها خبری نیست. شاعر فاقد قدرت تصویرپردازی است و اصولاً تخیلی در آن دیده نمی شود. همه چیز برعهده روایتی سرراست، مستقیم و شکایت وار گذاشته شده است. البته این نکته که شاعر فهمیده است باید شعر را تا حد ممکن کوتاه بگوید و از زبان بازی و مطول کردن شعر بپرهیزد، قابل توجه است. شما سعی کرده اید با استفاده از برخی تغییرات کوچک در قالب، تازگی را وارد شعر کنید. این تکنیک تا حدی جوابگوست ولی نمی تواند جای تخیل را بگیرد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.