این قوه را باید تقویت کرد
عنوان مجموعه اشعار : سی سالگی
شاعر : محسن محمودی ازناوه


تو ماهی و من گربه خاکستری گوشه‌نشینم
سی سال سراسیمه نشستم که تو را سیر ببینم

افسوس که سرهای رفیقان همه در سطل زباله
سخت است که بی همسفرم سر به هوا اهل زمینم

من منتظرم تا که نمایان بشود ماه تمامت
از ذوق تو چونان نگران مثل پلنگی به کمینم

با عشوه‌گری‌های هلال رمضان تو دلم ریخت
من عید بگیرم اگر از طره‌ی تو میوه بچینم

شاید به تو دستم برسد یا نرسد. مسئله‌ای نیست
امید تو سرپا نگهم داشته اینجا به یقینم
نقد این شعر از : آرش شفاعی
استفاده از ظرفیت هایی که شعر شاعران برای بازآفرینی به وجود آورده است، می تواند کاری خوب باشد و می تواند کاری نه چندان خوب. ما می توانیم از ظرفیت شعر شاعران موفق پیش از خود استفاده کنیم ولی اینکه ، این مسأله به موفقیت ختم بشود یا نه، به نتیجۀ کار شاعر بستگی دارد. شاعر این شعر سعی کرده است، از ظرفیت های ایجاد شده در یکی از شعرهای این روزگار که به دلیل همراهی با موسیقی شهرت یافته است، استفاده کند اما آیا نتیجۀ این استفادۀ شاعرانه، موفق بوده است؟ به نظر من به دو دلیل شاعر در این کار توفیق نداشته است و نتوانسته است بر ظرفیتی که از آن بهره مند شده است، چیزی اضافه کند. نخستین دلیل انتخاب وزن شعر است. انتخاب وزن بلندی که در خواندن نفس مخاطب را می گیرد و عدم گزینش قافیه و ردیف مناسبی که بتواند کمبود موسیقی شعر را جبران کند باعث شده است مخاطب در خواندن شعر و بهره مندی از موسیقی آن احساس لذت لازم را نداشته باشد. بخصوص که وقتی شعر شروع می شود، شعر اصلی به ذهن می آید و ما به صورت ناخودآگاه شعر تازه را با شعر قدیمی که حداقل از نظر موسیقایی خوش خوان و لذتبخش است، مقایسه می کنیم. عامل دوم در عدم موفقیت لازم شعر به این باز می گردد که تقریباً با هیچ تصویر تازه و کشف جدیدی در شعر مواجه نیستیم. تقابل ماه و پلنگ و گربه و ماهی و هوا و زمین واقعاً آنقدر تکرار شده است که تعبیه کردنشان در شعر را نمی توان «کشف» دانست. «محسن محمودی ازناوه» بیش از هرچیز به تمرین برای تقویت قدرت تخیل خود نیازمند است و شاید مطالعۀ دقیق و عمیق کتاب «صور خیال در شعر فارسی» دکتر شفیعی کدکنی بتواند آغاز خوبی برای این امر باشد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
محسن محمودی ازناوه » شنبه 21 مرداد 1396
خیلی ممنون از نظرات مفیدتون اتفاقا در حال مطالعه این کتاب ارزشمند هستم باید کشف و شهود شاعرانه رو تقویت کنم

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.