دوباره نویسی
شاعر : مرضیه عباسی


مرضیه عباسی:

با دست باید شست
پیراهنت را
و چنگ باید زد
بر تار و پود آن
-آری-
همین کافیست
-قدری قدیمی تر عاشقت بودن-
نقد این شعر از : مجید سعدآبادی
گاهی اوقات بهتر است بجای نوشتن نقد و یادداشت بر روی اثر به ویرایش آن اثر روی آورد و به نحوی نشان داد که اگر خودمان جای شاعر بودیم چگونه با این کلمات شعر می نوشتیم . این امر باعث می شود تا شاعر گاهی خود را در ذهن شاعر دیگری قیاس کند و یکبار نوشته اش را با دیگری آزمون و خطا کند. تجربه شخصی نشان داده است این نوع نقد تاثیر بیشتری بر نوشتار شاعران گذاشته است و روشی کارگاهی محسوب می شود تا شاعران قدم به قدم به مسیر خود ادامه دهند و در هر قدم گامی بلندتر از پیش بردارند.
شاید بنده اگر در جایگاه خانم مرضیه عباسی بودم و حوزه کلماتم پیشتر منتخب شده بود چنین می نوشتم:

خانه سرش گیج می رود
بس که این ماشین لباسشویی
در خودش می چرخد
دیگر با دست باید بشویم
این پیراهن تنها را
باید چنگ بزنم
تار و پود تو را
آری
همین کافیست!
بگذار همه فکر کنند
قدری قدیمی تر
عاشقت شده ام


البته که این نوشتار هم نیاز به ویرایش بسیار دارد و تنها برای نشان دادن فضای خیال و تصویر سازی بیشتر به قلم آمده است اما بهتر است شاعر بین این دو اثر قیاسی داشته باشد و دوباره شروع به بازنویسی آن در حوزه زبانی خود کند.
یادداشت: مجید سعدآبادی

منتقد : مجید سعدآبادی

سعدآبادی متولد تهران است. سال 1378 توانست بطور حرفه ای شعر را دنبال کند و تمرکز وی بر حوزه شعر سپید است. در دهه هشتاد جوایز بسیاری از جمله دو دوره جایزه شعر فجر، کتاب سال دفاع مقدس، کتاب سال گام اول، کتاب سال شعر جوان و ...را به خود اختصاص داد. همچنین ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.