تاریخ این شعر را حدس بزنید
شاعر : هادی دهقانیان نصرآبادی


?جملهِ ناقص
(ارمغانی ناچیز، به پیشگاهِ "نور آل محمد«ص»")

?جمعه و جُمله ی ناقص شده در کُنجِ دهان
گَنجِ پنهان شده و لفظ قلم، زیرِ زبان
شهرِ خورشیدِ فروخُفته و در اوجِ جهان
من و بیداری و هم فوجِ امان؛ موجِ اذان
کِی به پایان رسد این قصّه ی اُسطوره ای ات؟!
آه! از این دوریِ بی وصلِ تو ای صاحبِ جان!
حاکی از مَستیِ دیدار و حُضور تو بُوَد
خنده شوق و، لبِ خونیِ من شاهدِ آن
جمله هایم همگی، باز به نُقصان بکشید
رازِ آن حُجبِ دلم بود، و چه؟ جُز آتشِ جان?

1 تیرماهِ 1396 = 27رمضان ١٤٣٨
?هادی دهقانیان نصرآبادی
(رزوبه)?
نقد این شعر از : آرش شفاعی
یکی از خوبی های شعری که آقای دهقانیان نصرآبادی برای ما ارسال کرده است، تاریخی است که پای شعر زده شده است. او شعرش را در روز اول تیر ماه 1396 سروده است. به عبارتی دیگر شعر داغاداغ به دست ما رسیده است. فرض کنید شعر را ما در سایت نقد شعر نمی خواندیم و مثلاً فقط یک مصرع آن را به صورتی تصادفی کسی برایمان می خواند. مثلاً می خواند:« راز آن حجب دلم بود و چه جز آتش جان؟ » به احتمال قریب به یقین حدس نمی زدیم که این شعر در همین تابستان 96 و کمتر از یک ماه قبل سروده شده است. براساس همین یک مصرع هم که شده، حدس می زدیم که شعر حداقل دو قرن قبل از این سروده شده است. چرا؟ چون زبان مردم فارسی زبان در قرن پانزدهم هجری از کلمات و ترکیباتی مانند « فوج امان»، «مستی دیدار» و «حجب دل» خالی است. بعید می دانم خود آقای دهقانیان هم وقتی قرار باشد با دوستان و آشنایانش صحبت کند از این کلمات و ترکیبات استفاده کند. او احتمالاٌ سعی کرده است با استفاده از این گونه کلمات و نحو قدیمی در شعر نوعی تشخص به زبان بدهد تا میان زبانی ادبی و زبان روزمره تمایزی ایجاد کند اما به این نکته توجهی نداشته است که حداقل باید روح و بنیان شعر امروزی باشد. شعر امروز از طریق عینی کردن تصویر و دوری جستن از بیان صرفاً ذهنی همۀ امور به روح زمانه اش نزدیک شده است اما در تمام شعر «جملۀ ناقص» شما یک تصویر، یک حس امروزی و یک بیان تازه نمی بینید و برای همین خیلی سخت و حتی محال است که حدستان دربارۀ زمان سرودن شعر درست از آب درآید. برای درک بهتر مفهوم عینیت و ذهنیت خواندن کتاب «بدایع و بدعت ها و عطا و لقای نیمایوشیج» نوشتۀ مرحوم مهدی اخوان ثالث را به این دوست شاعرمان توصیه می کنم.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.