مواجهه با شعر
شاعر : البرز بهرامی


و آنگاه که
دلقک فرح بخش شهر
کلاه خود را
بر زمین کوفت
فهمیدم که
غم
کار خود را
کرده است...
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
معتقدم مواجه شدن با اين شعر كه شاعرش سابقه ي اندكي دارد، مواجهه ي نشاط انگيزي است. پيداست كه پيش از نقد اثر بايد به او به خاطر افق فكر و جديت در شعر تبريك گفت و خود را موظف دانست كه با راهنمايي او، نشاط شعرآفريني را در جان او دوچندان كرد. البرز بهرامي متعلق به سالياني است كه ادبيات به واسطه ي رويكردهاي اجتماعي و اتفاقات تحول آفرين تغييرات بسياري به خود ديده است. شعر ديگر نه آن پديده ي تجملاتي و صرفاً تزييني كه پديده يي جنبش آفرين و اثربخش در مواجهات اجتماعي است. بنابراين بايد متوجه باشيم كه زبان شعر تغيير كرده است و از آن زبان فاخر و ثريايي به زباني همه فهم تر و زميني تر سوق پيدا كرده است. شاعر نبايد از اين كه شعر او مشحون از واژگان ادبي و شاعرانه نيست شرمسار شود بلكه او بايد هوشمندانه به شعري بينديشد كه ذهن مخاطب را درگير خويش مي سازد و منشاء درك و دريافت هاي بيشتري مي شود. به همين نگاه است كه بهرامي و بهرامي ها مي توانند فرصت با مخاطب بودن را بچشند و از آن هم لذت ببرند و هم لذت ببخشند. بنابراين با چنين فرضي نمي توان برخي واژگان را بي وسواس و توجه به همنشيني به كار برد. مثلا «فرح بخش». و يا شروع شعر كه گويي آغاز كتاب هاي مقدس است و بي هيچ تغييري در ابتداي اين شعر، كليشه شده است.
آن چه كه مي تواند آخرين نكته ي پيشنهادي اين شعر باشد ضرورت توجه شاعر به ريتم و هارموني شعر است. در واقع اين هارموني است كه كمك مي كند تا فرآيند مفهومي شعر با التذاذ شنيداري و خوانداري به خواننده منتقل گردد و اثر گذار شود. گاه اين موسيقي در ذات سطرها نهفته است و گاه بايد آن را ايجاد كرد. مثلا در اين شعر با حذف برخي واژگان و حروف مي توان به سرعت موسيقايي شعر كمك كرد.
دلقك/ كلاه خود را/ كه بر زمين كوبيد (كوفت به درستي ادا نمي شود و در روند شعر اختلال ايجاد مي كند)/ فهميدم/ غم/ كار خود را كرده است...
براي تحقق اين موسيقي و درست خواني شعر بهتر است شاعر به تقطيع شعر و اصول آن توجه كند و مطالعاتي در اين خصوص داشته باشد.

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند متولد‌ چهارم اردیبهشت ۱۳۵۳ اندیمشک دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰) به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵) اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲) این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲) اهل قبور (سال 1396)دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.