از شما بعيد استَ
عنوان مجموعه اشعار : ...
شاعر : الهام ابوالحسنی


عنوان شعر اول : این روزها
این روزها از تو چه پنهان بهترم انگار
وقتی که عاشق می شوم زیباترم انگار

وقتی که جای بوسه ات گل داده بر لبهام
از این زن در آینه دل می برم انگار

وقتی می آیی با شراب دوستت دارم
پر می شود پیمانه های باورم انگار

می خندی و می خندم و با پای قلبم باز_
دارم به سمتت می دوم,نه!می پرم انگار

حالا کنارم می نشینی چای می ریزم
نیمم نشسته پیش نیم دیگرم انگار

چشمت دو بیتی,لب غزل,تن قطعه ای زیبا
اصلا تمام شعر ها را از برم انگار

این روزها حال دلت را خوب می فهمم
این روزها عاشق تری,عاشق ترم انگار


عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : انسیه موسویان
غزل« اين روزها» سروده ي شاعري ست كه دوست نسبتاً قديمي و فعال پايگاه نقد محسوب مي شود و خوشبختانه در سرودن شعر به مراحل قابل قبولي رسيده و بسياري از مقدمات و ابتدائيات شعر به ويژه قالب غزل را مي داند و مي شناسد. قطعا منتقدان محترم اين پايگاه در اين مدت نكته ها و بحث متعددي را با ايشان در ميان گذاشته اند كه نيازي به تكرار آن ها نيست. پس بي مقدمه به سراغ همين غزل مي رويم. البته از شاعري با اين سابقه ي خوب و اين سطح از تجربه و دقت، بعيد است كه در همان بيت نخست غزل قافيه ي اشتباه به كار ببرد:
این روزها از تو چه پنهان بهترم انگار
وقتی که عاشق می شوم زیباترم انگار
"بهتر و زيباتر" نمي توانند همقافيه شوند چون بخش آخر آن ها «تََرَم» جزو اصلي كلمه نيست؛ اصل دو كلمه : به / زيبا است كه هيچ حرف مشتركي با هم ندارند.
از اين اشتباه فاحش كه بگذريم، ساير بيت ها مشكل خاصي ندارند اما يكدست نبودن زبان و حال و هواي بيت ها با هم مي تواند به شعر لطمه بزند. اين دو بيت را ببينيد:

وقتی می آیی با شراب دوستت دارم
پر می شود پیمانه های باورم انگار

می خندی و می خندم و با پای قلبم باز_
دارم به سمتت می دوم,نه!می پرم انگار
بيت اول فضايي كاملا كهن و كليشه اي دارد.(صحبت از شراب و پيمانه و تركيباتي شبيه پيمانه هاي باور) و به همين دليل ممكن است مخاطب امروز را جذب نكند اما بيت دوم لحن، فضا و زباني امروزي دارد و كشف شاعرانه آن نيز زيبايي بيت را دوچندان كرده است.به هر روي، در يك غزل يا اصولا در يك شعر سپيد لازم است يكدستي زبان و هماهنگي ميان اجزاء شعر حفظ سود.
نكته ي ديگر در مورد رديف هاي اسمي ست. در اين غزل كلمه ي «انگار» رديف قرار گرفته است و در بسياري از ابيات جواب مي دهد. اما برخي از ابيات همين شعر، رديف يك كلمه ي زايد و حشو است و حذف آن لطمه اي به شعر نخواهند رد.
با آرزوي شكوفايي و پويايي بيشتر براي اين دوست گرامي.

منتقد : انسیه موسویان

متولد اول مرداد 1355 در مشهد كارشناس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سمت کارشناس مسئول ادبیات کودکان و نوجوانان از سال 1374 تا کنوندیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.