لطفا خسيس باشيد
عنوان مجموعه اشعار : دستت را از روی چشم هایم بردار
شاعر : امیر مهدی اشرف نیا


قایم با شک
بازی مسخره ای ست

یکی از ما گم شده است
یکی که حرف هایش زودتر تمام شده
و دلش
مثل دهانش خالی ست

با دست خالی به خانه برمی گردی
و هرچه می گردی
راهی برای پیدا کردن خودت پیدا نمی کنی

آیا خاصیت اشیاء گم شده همین است؟

آیا انسانی که خودش را گم کرده
می تواند جای خالی اش را با انسان دیگری پر کند؟

آیا کسی که مرده است
نمی تواند با چشم باز به بازی ادامه دهد؟

پس، دستت را از روی چشم هایم بردار...
نقد این شعر از : انسیه موسویان
دوست عزيز و گرانقدر آقاي اشرفي، درود بر شما
هر دو شعر شما را خواندم؛ هم شعر « دستت را از روی چشم هایم بردار» را كه در اين نوبت فرستاده ايد و هم شعر «دستت را از روی زنگ بردار » كه در نوبت قبل فرستاده بوديد. گويا شعر جديد، تغيير يافته ي شعر قبلي ست كه با تيغ نقد و ويرايش به سراغش رفته ايد و آن را بازنويسي كرده ايد. كار خوب شما شايسته ي تحسين است و مطمئن باشيد در هربار بازنگري و ويرايش به نكات تازه اي دست خواهيد يافت كه در هر صورت، ارزشمندند.
اما از بنده نظر خواسته بوديد درباره ي شعر تازه و مقايسه ي آن با شعر قبلي. بايد بگويم درونمايه ي هر دو شعر تقريباً يكي است و با آن كه در هر دو شعر سطرهاي قابل تامل و درخشاني وجود دارد، شعر دوم شسته رفته تر و موجز تر است. شعر اول دچار اطناب است و همان گونه كه در گفت و گوي قبلي اشاره كرده بوديم، نياز به حذف و اصلاح دارد. شعر دوم خيلي بهتر شده اما اگر با وسواس و سخت گيري بيشتري به آن بنگريم بازهم سطرها و كلماتي قابل حذف در آن وجود دارد. از شما مي خواهم در استفاده از كلمات خسيس باشيد و بكوشيد در فشرده ترين جمله ها، پيام احساس خود را بيان كنيد. تشخيص اين كه در شعر دوم كدام قسمت ها قابل حذف يا اصلاح اند را مي گذارم به عهده ي خود شما. با شناختي كه از شا دوست گرانقدر دارم، مطمئنم به درستي تشخيص خواهيد داد.
منتظر سروده هاي تازه ي شما هستيم. پايدار باشيد.

منتقد : انسیه موسویان

متولد اول مرداد 1355 در مشهد كارشناس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سمت کارشناس مسئول ادبیات کودکان و نوجوانان از سال 1374 تا کنوندیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.