شاعری که تصویرساز خوبی می‌شود
شاعر : محمد طاهری


آری اگر برگردنم زنجیر دارد

با عشق، حتی مرگ هم تدبیر دارد

از نقش راه رودها در کوه پیداست

اصرار عاشق عاقبت تاثیر دارد

یعقوب باید یوسفش را خون بگرید

با اینکه می داند چه در تقدیر دارد

با هر که گفتم از تو او هم عاشقت شد
انگار درد عاشقی واگیر دارد

معشوق تنها هَمِّ عاشق نیست، گاهی

معشوقه ی معشوق هم تقصیر دارد

نفرین بر آن شهری که در پس کوچه هایش

عشق و خیانت گاه یک تعبیر دارد

بیهوده میگویم که در فهمیدنِ عشق!

مجنون و عاقل، هرکه یک تفسیر دارد

عاشق نمی میرد، دوای مرگ عشق است

"جز" عشق، حتی مرگ هم تدبیر دارد
نقد این شعر از : آرش شفاعی
گاهی فقط یک بیت، مخاطب را قانع می کند که با شاعری خوب و آینده دار رو به روست. این غزل از آن غزل هایی است که گاه وقت خواندنشان، یا حداقل در وقت خواندن یکی دو بیت آن‌ها سر از پا نمی شناسی و شادمان می شوی. این بیت را ببنید
از نقش راه رودها در کوه پیداست
اصرار عاشق عاقبت تاثیر دارد
این بیت نشان می دهد، شاعر تخیل قابل توجهی دارد و می تواند با دیدن پدیده های طبیعی، تصویرهایی قابل توجه و درخشان بسازد.
یا این بیت را ببینید:
با هر که گفتم از تو او هم عاشقت شد
انگار درد عاشقی واگیر دارد
این بیت هم از آن بیت های خوب و درخشان است. البته این را هم بگویم که سطح توقع از یک شاعر خوب و شش دانگ بیشتر از این هاست. قرار نیست کار شاعر با یکی دو تصویر درخشان یا یکی دو بیت خوب پایان یابد. این تازه آغاز کار است. شاعر باید از ابتدا یا انتهای شعرش به یک اندازه خوب و یکدست باشد. این که در یک غزل سه چهار بیت ضعیف داشته باشیم و یکی دو بیت متوسط و بعد بخواهیم به واسطه‌ی یکی دو بیت خوب، کار شاعر را تمام شده فرض کنیم، آسان گیری است. شاعر این غزل نشان داده است می‌تواند بیت های خوب و درخشانی بسراید اما کار شاعر فقط این نیست. او باید توجه داشته باشد که کلیت شعر باید در یک هارمونی زیبا و هماهنگ باشد. باید زبان، خیال و اندیشه همپای هم در شعر حضور داشته باشند و این اتفاقی است که هنوز در شعر او روی نداده است

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.