حرف های کلان در فوالبی حرد




عنوان مجموعه اشعار : مجموعه ای چاپ نکردم
شاعر : حکیم آل‌کثیر


عنوان شعر اول : کارگر
چگونه می تواند
آن همه به کار شعر بیاید

پدرم که شاعر نیست
او فقط کارگر است...

حکیم آکثیر

عنوان شعر دوم : باغوحش
در باغوحشی که
شترها مرغ می شوند
و مرغ ها شتر

باور می کنم که
شیر را به خورد گوساله ها می دهند...

حکیم آل کثیر

عنوان شعر سوم : .....
...
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
هیچ شعری غیر متعهد نیست . حتی فرمال ترین شعرها حداقل به زبان و فرم خود متعهدند . زبان بی تعهد اصلا زبان نیست چون نمی تواند معنایی داشته باشد . پس بدون معنا زبان وجود خارجی نمی یابد و چه بسا تا حد اصواتی بی هویت سقوط کند .
تعهد در شعر با تفکر یا جهان بینی خاصی ممکن می گردد . جهان بینی و تفکری که به هر صورت برای نمایش خود ، نیاز دارد کم و بیش درجه یا درجاتی از صراحت را در متن تزریق نماید .
شعر اول « حکیم آل کثیر » را نمی خواهم شعری شعارگونه بنامم اما نمی توانم هویت چپگرای آن را هم منکر شوم . هویتی که هنر را در انعکاس بی واسطه جهان به منظور نمایش پستی ها و پلشتی های آن معنا می کند .
« آل کثیر » نگاهی عاطفی و بسیار بدیع به شخصیت « کارگر » می اندازد و آن را تا حد شخصیتی شعری ارتقاء می بخشد . همین نگاه و شخصیت سازی زهر شعارگونگی شعر را می گیرد .
شعر دوم « آل کثیر » نمایی از جهان درهم و برهم معاصر را به عنوان نتیجه و دست آورد مدرنیته ، در قالبی نمادین ارایه می دهد . از آن جا که باغ وحش اساسا پدیده ای مدرن محسوب می شود ، می توان این شعر را متنی مردن ستیزانه دانست . متنی که مدریته و جهان شلوغ مدرنیستی را شاعرانه به نقد می کشد . طنز جاری در متن هم به القای ذات پست مدرن آن کمک می کند . ذاتی که با نگاهی تمسخر آمیز ، کم و بیش پرخاشگر ، ایرادگیر و ادبیت گریز مناسب ترین محمل خود را شعر منثور می داند .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...



دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.