مواجهه ای متمایز و معنابخش
عنوان مجموعه اشعار : صبح
شاعر : هنگامه قاسمی


عنوان شعر اول : گل ها همه آفتابگردان نیستند
من که می دانم گل ها همه آفتابگردان نیستند
اما
تو باز از من
رو بگردان

عنوان شعر دوم : روزنامه
روزنامه می خوانم
تا همه چیز را عادی نشان دهم
کاغذها خیس می شوند

عنوان شعر سوم : پاییز
پاییز
محکوم به نیستی
وقتی
همه برگ های برنده اش
زرد بودند
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
در این نوبت و به ملاحظه ی سه شعر کوتاه از «هنگامه قاسمی» که نه از روی اتفاق بلکه به تجربه و دانش، از مولفه های هنری مقبولی برخوردارند، گفتگو خواهم کرد. سادگی اجرایی این شعرها نباید ما را از خلق تصاویری که از میان عادات و آداب روزانه ی ما استخراج شده اند غافل کند. شاعر به خوبی و به دقت در اتفاقات پیرامونی خود نگریسته است. رابطه ی درستی با اشیاء برقرار کرده است و اگر چه نه به تمامی اما توانسته است از کشف واقعیت ها، به کنش هایی هنری دست پیدا کند. همه ی ما به گل های آفتابگردان و روزنامه و پاییز دقت کرده ایم اما مواجهه ی متمایز شاعر این شعرها با همین پدیده ها و اشیاء و فرآیند معنابخشی شاعرانه، دست کار خاص است.
تنها نکته ای که در این گفتگو با شاعر در میان بگذارم مراقلت از کشف خویش است. این مراقبت باید از نخستین لحظه تا به کلمه بدل شدن آن پیوسته باشد. شاعر در لحظه اجرایی شدن شعر، گویی نگران ابهام و اختلال احتمالی انتقال است و به همین دلیل سعی می کند توضیحاتی را بدون ضرورت در شعر وارد کند که همین بلای جان شعر شده است. از دیگر سو این انتقال باید به واسطه انتخاب درست واژگان و توجه به سرنوشت واژه ها در همنشینی شان باشد تا سرشت و سرنوشت شعر دچار خسرانی از قبیل عدم تطابق افعال با لحن و لهجه ی متن شعر و بی تناسبی هارمونی برخی واژه ها در متن نشود. اگر با مرور دوباره ای این شعرها ویراست ادبی که منجر به صعود ارزش هنری شعر شود صورت گیرد قطعا می توانند شعرهای درخوری در شمار آیند. اگر کارگاه وار بخواهم تغییری فرضی در یکی از این تلاش ها وارد نمایم شاید بتوان چنین پیشنهادی داشت:
- پاییز
محکوم به نیستی
وقتی
همه برگ های برنده اش
زرد بودند
-- باخته بود پاییز
همه ی برگ های برنده اش
زرد بودند...

با درود

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰) به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵) اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲) این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲) اهل قبور (سال 1396)دیدگاه ها - ۱
ابراهیم ایزدی دستگردی » یکشنبه 26 اسفند 1397
درود.بسیار زیبا...

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.