صحبت از دام و دانه و صياد
عنوان مجموعه اشعار : سخن دل
شاعر : زهره محسنی


عنوان شعر اول : جنگ وصلح

رنگ شبهایم شدی سرد و خموش
وقت اگر داری ،بیا چایی بنوش
پر شده وقتت ،خبر دارم ،خبر
پر شده صبرم خبر داری ؟بهوش
من میان جنگ و صلح عشق و عقل
تو زره پوشیده و خنجربه دوش
کیش و ماتم در مرور خاطرات
من که سرباز توام در هر خروش
گفته بودی از برایم عقل را کر میکنی
کور و کر گردیده ای ،اسب چموش

بی توام در لحظه های پر شرر
گر بیایی یا که نه ، خونم به جوش
عنوان شعر دوم : دام و دانه
اطلسی ها پرشده در جای جای خانه ات
یاسها حلقه زده بر گرد چاه چانه ات
بوسه ها حیران و سرگردان به روی ماه نو
اشکها جاری به روی گونه دردانه ات
گیسوانت دانه دانه ،روی شانه ،سربه زیر
دست من شانه زده بر تار و پود شانه ات
شهر دل غوغای ابروی تو را در سینه داشت
دام شد ابروت و من افتاده ام بر دانه ات
دانه را بردار و دامت را ببر از پای من
من که خود صیادم و آواره سمت لانه ات


عنوان شعر سوم : یلدا
یلدا که امشب بار اول نیست می آید
تعداد یلداهای من بی انتها شاید

دیشب ،پریشب همچنان یلدای من بود
غوغای غایب بودنت سودای من بود

تو که نباشی ،آخر روز است ؛می دانی
شب می شود ،شب هم پر سوز است ،می دانی

هر ثانیه ،یک ساعت و هر ساعتش یک شب

می آید و گوید به من زخم دلش امشب

تنهای تنها ،دست در دست هم و با هم
یلدا و من ،بی روی تو همراه با ماتم

دل در نبودت چون پرستو مات و هم تنهاست
تو که نباشی هر شبم تا صبح یلداست
نقد این شعر از : انسیه موسویان
در بررسي اشعار دوست گرامي، خانم زهره محسني چند نكته قابل ذكر است:
1- ايشان سه غزل فرستاده اند و در سوابقشان ذكر شده كه بيش از پنج سال سابقه ي سرودن دارند.اين سه غزل البته از شاعري حكايت دارد كه در عين خوش ذوقي و علاقه مندي، هنوز راه درازي تا رسيدن به نقطه ي قابل قبول در شعر، پيش رو دارد. اگرچه در هر سه شعر اصول قالب غزل تا حدود زيادي رعايت شده اما اشكالاتي جزئي در وزن شعرها مشاهده مي شود.
2- به نظر مي رسد مطالعات دوست عزيزمان بيشتر در حوزه ي شعر كهن است. چرا كه زبان شعر ايشان، واژه هاي به كار رفته در هر سه شعر و نحو جمله ها، به ساختار زبان كهن گرايش دارد. كلماتي چون: خموش، از برايم، دردانه و ... و ابياتي نظير:
گفته بودی از برایم عقل را کر میکنی
کور و کر گردیده ای ،اسب چموش

دیشب ،پریشب همچنان یلدای من بود
غوغای غایب بودنت سودای من بود
براي تأثيرگذاري بيشتر شعر بر مخاطب، بهتر است به زبان زمان خود شعر بگوييم. يعني با همان واژگان و قواعد دستوري و جمله بندي هايي كه مردم روزگار خودمان حرف مي زنند. مطالعه ي شعر شاعران معاصر نيز كمك مي كند كه با حال و هوا و لحن شعر امروز آشنا شويم.
3- گذشته از زبان شعر ايشان كه كهن است، تصويرهاي شاعرانه و خيال انگيز و آرايه هاي ادبي به كار رفته در اين چند شعر نيز ، تكراري و كليشه اي هستند. به اين بيت ها توجه كنيد:
شهر دل غوغای ابروی تو را در سینه داشت
دام شد ابروت و من افتاده ام بر دانه ات
دانه را بردار و دامت را ببر از پای من
من که خود صیادم و آواره سمت لانه ات
در اين بيت ها صحبت از دام و دانه و صيد و صياد است. چنين تعابيري را پيش از اين و قرن ها قبل از روزگار ما، شاعران ديگر به بهترين شكل بيان كرده اند و تكرار آن به اين شكل، براي مخاطب امروز، دلنشين و زيبا نيست. خوب است شاعر براي بيان حس و انديشه ي خود، از زاويه اي تازه به موضوعات گوناگون بنگرد. مطالعه ي شعر شاعران امروز و دقت و تامل در ظرايف و زيبايي هاي شعر آن ها كمك مي كند كه تفاوت نگاه شاعران قديم و معاصر را دريابيم.
به خانم زهره ي محسني گرامي، توصيه مي كنم همچنان با پشتكار و علاقه، مطالعه كنند و شعر بنويسند. شعرهاي خود را در معرض نقد قرار دهند و نقدهايي را كه كارشناسان درباره ي شعرهاي ديگر دوستان شاعر مي نويسند، نيز مطالعه كنند. متظر سروده هاي تازه ي ايشان هستيم.

منتقد : انسیه موسویان

متولد اول مرداد 1355 در مشهد كارشناس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سمت کارشناس مسئول ادبیات کودکان و نوجوانان از سال 1374 تا کنوندیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.