به شرط کلمه
شاعر : مرضیه عباسی


مُنجّمانه رصد می کند
بازار را
مردی
که تمام زبری دستانش
در جیب جا شده اند ..


مرضیه عباسی
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
شعر، جستجو است و در این حرکت، آن چه شاعر را بیش از هر چیز دیگر، همراهی می کند، اندیشیدن است. در واقع محصول کشف، در بسیاری اوقات، آن چنان از پیچیدگی اجزا و ناهمگونی روابط، رنج می برد که ضرورت دارد شاعر با توقف و تعمق در ارگانیسم ذهن خود، مخاطب را به اندیشیدن و التذاذ هم داستانی دعوت کند.
چند شعر از مرضیه عباسی پیش روی من است. چند شعر که خوشبختانه، رفتاری مشترک در ذهن و زبان دارند و می تواند مصداقی برای ارزش گذاری شعر او باشد. در این چند شعر هر چند روال عاطفی، گره خوردگی مناسبی با زبان دارد اما آن توقف و تعمقی که لازمه ی ابراز کشف شاعرانه است در شعر دیده نمی شود. در واقع اگر چه شعر با هدفمندی آغاز می شود اما پیوند میان واژگان آن قدر کم بنیه است که شعر به هدفمندی غایی خود ختم نمی شود. انتظار می رود گره خوردگی عناصر در هر شعر به نحوی ممکن شود که شکل زنجیره ای شعر حفظ شود و مخاطب پس از عبور از پوسته ی ظاهری شعر با ژرف ساخت شعر مواجه شود اما در این چند شعر به ندرت واژگان در جهت تحلیل و تثبیت محتوا نقشی ایفا می کنند. برخی پدیده های وارد شده در محور عمودی شعر به همین علت در تعلیق به سر می برند و شاعر نتوانسته است کارکردی مناسب از حضور آن ها استخراج نماید.
منجمانه، چادر، طوفان، قطار، معدن و... می تواند نمونه هایی از این تعلیق پدیده ها باشد. در واقع بهتر است بگوییم شاعر برای نمایش توانش ادبی خود در به اشتراک گذاری کشف، بیشترین تلاش خود را در هماهنگی و تناسب واژگان و فضای وارده متمرکز می نماید.
به اعتقاد من، همین که شاعر این چند شعر توانسته است ارتفاعی شخصی برای دیدن در شعر خویش به دست آورد اتفاق مهمی است اما این اتفاق وقتی می تواند اثرگذاری خود را منتقل نماید که در مفهوم آفرینی به انتخاب درست کلمات و سرنوست آن ها توجه بیشتری نماید.

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند متولد‌چهارم اردیبهشت ۱۳۵۳ اندیمشک دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰) به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵) اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲) این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲) اهل قبور (سال 1396)دیدگاه ها - ۱
مرضیه عباسی » سه شنبه 27 تیر 1396
سلام و سپاس از شما جناب آقای بهداروند .. ایکاش اشعار به صورت مجزا مورد بررسی قرار می گرفتند تا دقیق تر متوجه نقطه نظرات منتقد محترم می شدیم .. منجمانه، چادر، طوفان، قطار و معدن هریک در فضای شعری متفاوتی به کار رفته اند با تفکیک نقد به هر شعر اثرگذاری نقد دو چندان خواهد شد .

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.