شعر و آزادیعنوان مجموعه اشعار : فرود
عنوان شعر اول : فرود
این خبر را از هندوستان می شنوید:
"شنوندگان عزیز
هواپیمایی جنگی
در عراق
زنان و کودکان را
نشانه گرفته است."
شنوندگان هندو
سری تکان می دهند
ناگهان
سیلی
از دل زمین
می آید
بیرون
آوار می شود
بر سر شنوندگانِ بی خانمان
رادیو
خبر دیگری
می خواند

در خاورمیانه
هواپیمایی
از آسمان
فرو میریزد
بر خانه ها
تا برلین
به احترام سرنشینانی
که فرو ریختند
و خانه هایی
که آوار شدند
سه دقیقه
عزای عمومی
اعلام شود
سپس
انفجار بمبی
سکوت برلین را
می بلعد
مردی لهستانی
کنار دکه روزنامه فروشی
در ورشو
خبر را می خواند
گریه سر می دهد
صبح روز بعد
راس ساعت ده و ده دقیقه
مرد لهستانی که از روز قبل در دکه روزنامه فروشی
برای آلمان
گریسته بود
به حکم قانون
با لباس رزم بر تن
می رود به جنگ
با
ارتش نازی ها

این شعر
هواپیمایی باری است
که مسافران تهی دست را
از قاره ای به قاره ای دیگر
پرتاب می کند
و تا چند دقیقه دیگر
بر سرشان می بارد
حالا اگر زندگی را دوست داری
شعر نخوان
و این بار
به این هواپیمای باری
فکر نکن

"مسافران عزیز چنانچه فشار داخل کابین بطور ناگهانی کاهش یابد ماسک اکسیژن از محفظه بالای سر شما پایین خواهد افتاد...ماسک را ابتدا برای خود و از ماسکهای دیگر برای افراد تحت مراقبت خود استفاده نمایید."


عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
شعر ، رهایی ست .
رهایی از بندهای واقعیت های ملال آور و رنج آور زندگی . رهایی از روزمرگی های زندگی . رهایی از شخصیت غیرطبیعی خویش و بازگشت به طبیعت کودک وار خود . رهایی از گرفتگی عضلات ذهن و کمک به اتساع نرون های عصبی . رهایی از قیدهای "نگو" ، "نپرس" ، "ممنوع" ...
در واقع شعر همانند دیگر هنرها وجهی نجات بخش دارد . اما چرا ؟
شعر و هنر ، مرزهای واقعیت را درهم می شکند . چهارچوب زمان و مکان در شعر و هنر می شکند . منطقی تازه جایگزین منطق آشنای جهان می گردد و در این منطق تازه ، رویاها محقق می گردند . منطقه تحت سیطره ی شعر و هنر حاکمی جز تخیل ندارد . تخیلی که گفتمانی به تمامی نو را بنا می دهد و به همین دلیل متن را نامنتظره می نماید .
شعر " فرود " پر از نامنتظره هاست . مرزها شکسته اند :
این خبر را از هندوستان می شنوید:
"شنوندگان عزیز
هواپیمایی جنگی
در عراق
زنان و کودکان را
نشانه گرفته است."
شنوندگان هندو
سری تکان می دهند

زمان ها در هم رفته اند و ناگهان در کنار حادثه ی عراق ، جنگ جهانی دوم تداعی و کولاژ می شود و مردی به جنگ نازی ها می رود ! ( و این علامت تعجب پیش از پرانتز حشو می شود !!)
پس فضا ناآشنا می شود و " مهشید رشیدی " رها شده است . مسافری تهی دست است که بر هواپیمایی باری که همین شعر باشد سوار می شود و به چهارسوی دنیا سفر می کند .
همین سفر توجیه گر در هم رفتن مکان ها و زمان ها در شعر است و منطق شعر را شکل داده است .
***
شعر " فرود " شعری سیاسی ست . شعری که فلسفه ی سیاسی قرن حاضر را به نقد کشیده است و بی عدالتی حاکم بر جهان یکم تا سوم را به سخره می گیرد .
پایان بندی حساب شده ی این شعر همچنین روحیه ی اومانیستی جهان مدرن را هدف می گیرد و بخش های پیشین شعر را نیز موکد می کند .
***
تقطیع سطرها در این شعر هیچ حساب و کتابی ندارد .
ناگهان
سیلی
از دل زمین
می آید
این چهار سطر چرا تقطیع و جدانویسی شده اند ؟
رادیو
خبر دیگری
می خواند
و این سه سطر به چه دلیل ؟!
و کل شعر از این منظر نیاز به چینشی هندسی تازه ای را حس می کند .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.