شعرهاي اسبي را مچاله مي كنم
عنوان مجموعه اشعار : =
شاعر : محمد ولی وردی پسندی


عنوان شعر اول : =
آواره ی بین متن ها
سر می کشم از آبادی یی که اسب هایش روز را شیهه می کشند
سر می کشم از طبقه ی آخر برج هایی که اسب درونم را وادار می کند که شیهه بکشد
که شیهه بکشد تا صداها از روی متروها رد شوند
از روی بی آر تی ها
از روی قطارهای سریع السیر
آواره ی بین متن هایی که می سرودم و شعرهایی که اسب بودند
و من می خواستم مسافران بین راهی را با آن جا به جا کنم
کاروانسراهایی که در ذهن می سازم و آدم هایش را در اتاق های هتل راه نمی دهم
من اسب می سرودم و شعرهای سرعت می خواندم
شعرهای حرکت، شعرهای مارپیچ، شعرهای برهنه
و اسب هایم همچنان می چریدند تا مسافری از راه برسد
می خندیدم و اسب هایم را قشو می کردم
متن های مدرن را پله پله بالا رفتم و از طبقه ی آخر برج ها به اسبم نگاه کردم
نقطه ای سفید روی نقشه ای سبز
از همانجا دوباره شیهه کشیدم تا شاید اسبی که سال ها سرودم صدایم را بشنود
شعرهای اسبی ام را مچاله می کنم و سرک می کشم لابلای متن ها ی نو، متن های حرکت، متن های آسانسور

عنوان شعر دوم : =
=

عنوان شعر سوم : =
=
نقد این شعر از : انسیه موسویان
شعر سپيد بلندي از آقاي وردي پسندي پيش رو داريم. شعري كه تلاش شاعر براي مفهوم سازي، تصويرآفريني، نمادپردازي و انديشه ورزي در آن به خوبي مشهود است. اولين نكته اي كه در مواجهه با اين شعر بايد گفت _ همان گونه كه در نقد سروده هاي پيشين ايشان از سوي ديگر دوستان منتقد هم گفته شده_ ضرورت رعايت ايجاز و پرهيز از اطناب است. جمله هاي طولاني و تكرارهاي غير ضروري در برخي قسمت ها شعر را به نثر نزديك كرده است كه گاهي حتي براي مخاطب خسته كننده به نظر مي رسد.
انديشه ي حاكم بر اين شعر، چنان كه بنده برداشت كردم، تقابل سنت و مدرنتيه است. اسب و كاروانسرا نما د سنت اند و بتل، برج، آسانسور، بي آر تي، مترو و ...نمادهاي مدرنيسم. اين تقابل را شاعر به شكل هاي گوناگون و پي در پي بيان كرده است تا در پايان به اين نتيجه برسد كه:
شعرهای اسبی ام را مچاله می کنم و سرک می کشم لابلای متن ها ی نو، متن های حرکت، متن های آسانسور
آيا اين بدان معناست كه شاعر به اين نتيجه رسيده كه از سنت رو برگرداند و به آغوش مدرنيته پناه بياورد؟
مشخص نيست! اين شعر چنان كه در آغاز اشاره شد ، سرشار است از تصوير سازي و مفهوم پردازي و نمادگرايي براي بيان انديشه ي شاعر. اما شاعر در كنار اين تصويرها نشانه و راهنمايي براي مخاطب نگذاشته است تا او را به درون متن و دريافت معناي آن هدايت كند و همين نكته سبب ايجاد ابهام شعر شده است. ابهام البته مي تواند در بسياري از موارد زيبايي آفرين باشد به اين شرط كه در روند درك و دريافت معنا و انديشه ي شعر خللي ايجاد نكند.
از آقاي وردي پسندي پيش از اين شعرهاي محكم و زيبايي خوانده ايم و ذكر اين نكات، قطعا منافاتي با توانايي هاي ايشان به ويژه در حوزه ي زبان شعر، ندارد. منتظر سروده هاي تازه تر اين شاعر گرانقدر هستيم.

منتقد : انسیه موسویان

متولد اول مرداد 1355 در مشهد كارشناس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سمت کارشناس مسئول ادبیات کودکان و نوجوانان از سال 1374 تا کنوندیدگاه ها - ۲
انسیه موسویان » یکشنبه 20 آبان 1397
منتقد شعر
درود بر شما. لطف داريد. برقرار باشيد.
محمد ولی وردی پسندی » یکشنبه 13 آبان 1397
سرکار خانم موسویان ممنونم از این که برای متنم وقت گذاشتید. نقدتان را می خوانم و با تمام وجود سعی می کنم که اشکالات این متن را ملکه ی ذهنم کنم تا در سرایش های بعدی به کمکم بیاید. پایدار باشید

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.