بعضی وقت ها !
عنوان مجموعه اشعار : بعضي وقت ها
شاعر : سجاد سبحاني


عنوان شعر اول : سنگ
بعضي وقتها
سنگ
اميد آيينه ايست
كه طاقت انعكاس ديگري را ندارد

عنوان شعر دوم : دلتنگي
بعضي وقتها
در آبگينه موزه ها
تصوير پيامبري را مي بينم شبيه خودم
كه معجزه اش فقط كلام بود
براي قرن هاي سكوت پرست

عنوان شعر سوم : ماكسي
بعضي وقتها
مثل يك آهوي بي دفاعم
مقابل آن ماكسي پلنگي ات
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
شعر کوتاه است و ضرورت هایش !
ایجاز
تازگی نگاه و مضمون
پایان بندی دقیق
شعر کوتاه است و روزگار ما !
پسند مخاطبان
فرهنگ عجول و شتابزده ی مدرن و پسامدرن
موقعیت شعر در فضاهای مجازی رایج این روزگار
شعر کوتاه است و " بعضی وقت ها " ! شعرهایی که با درونمایه های متفاوت در حوزه های مفهومی گوناگونی شکل گرفته اند و تنها نقطه مشترک آنها کوتاهی و ایجاز آن هاست . این پراکندگی ، انسجام مجموعه را خدشه دار می سازد و علی رغم وجود فرم شکلی از فرم درونی خالی می کند .
شعر اول با محوریت موضوعی آیینه ، نام "سنگ" را دارد ! شعر با شخصیت پردازی به آیینه شکل می گیرد اما مشخص نمی شود که آیینه در نهایت به چه علت طاقت انعکاس دیگری را ندارد و همین ابهام ، کیفیت و کارآیی صنعت تشخیص را در متن به زیر سوال می برد .
در شعر دوم شخصیت راوی هیچ نقشی در متن ندارد . شباهت من راوی با پیامبری با معجزه ی کلام چه وجه شبهی دارد ؟ اشاره ی شعر به شخصیت پیامبر اسلام (ص) کاملا رساست . سوگواری بر پیامبری که قرن ها مورد بی اعتنایی و جفا قرار گرفته است . حالا در این میان "تو" راوی چه کاره ای ؟!؟
شعر سوم ساختاری بسیار تکراری در جریان شعرهای کوتاه امروز دارد . غمگینم مثل ... شادم مثل ... ناامیدم مثل ... و حالا بی دفاعم مثل ... ساختار سستی که به راحتی قابل دستبرد و تعویض و کپی زنی و تقلید و تکثیر غیر مجاز است ! راستس مینی ژوپ به جای ماکسی بهتر نبود و راوی را در موضع دفاعی تری قرار نمی داد ؟!؟ این مزاح را آوردم تا عرض کنم واژه ی ماکسی هم در این شعر کوتاه جایگاه محکم و حساب شده ای ندارد . فقدان جایگاه محکم کلمات در شعر کوتاه فاجعه ای به مراتب اسفبارتر از شعر بلند است زیرا واژگان در شعر کوتاه راحت تر و دقیق تر از شعر بلند زیر میکروسکوپ نقد منتقد و مخاطب می رود .
در نهایت راجع به این مجموعه نیز باید گفت در هیچ کدام از این نمونه های ذکر شده ، سطر اول دارای نقشی کلیدی و غیرقابل حذف نیست و در تمام موارد نقشی خنثی دارد و بود و نبودش مشکلی را حل نمی کند و مشکلی هم به وجود نمی آورد .
بعضی وقت ها باید با کلمات و ترکیبات در شعر ، سختگیرانه تر از این رفتار و برخورد کرد !!

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.