خواب آور یا بیدار گننده ؟
عنوان مجموعه اشعار : سپید
شاعر : محمدامین فردوسی


عنوان شعر اول : سیاهی و سپیدی


سیاهی که همه جا را فرا می گیرد

شاه روسیاه قجری

سیاهه ای را امضا می کند

شاید سپیده سر بزند

سیاه کارها ساکت نمی نشینند

روباه پیر محلل می شود

شیطان بزرگ ایفای نقش می کند

زمستان از راه می رسد

عصر یخبندان می شود

خورشید بهمن که طلوع می کند

یخ ها ذوب می شوند

زمستان می رود و روسیاهی به ذغال می ماند

عنوان شعر دوم : -
-

عنوان شعر سوم : -
-
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
شعر یک بسته ی نشانه شناختی ست . این به آن معنی ست که شعر با نشانه ها سخن می گوید و از بیان مستقیم وقایع خارجی و حتی مکنونات درونی شاعر اجتناب می ورزد .
نشانه شناسی شعر بر ساختن نشانه های تازه یا چینش نشانه های شناخته شده قبلی با آرایشی بدیع است . شعر سیاهی و سپیدی بر شیوه ی دوم تاکید دارد . نشانه هایی از تاریخ معاصر ایران که به طور خطی و با زمان بندی کامل و بدون تعلیق و درهم ریختگی ردیف شده اند تا گزارشی جانب دارانه از ایران معاصر ارائه دهند .
" محمد امین فردوسی " ماجرا را از امضاء فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه در سال 1285 هجری خورشیدی آغاز می کند و تا انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 پیش می برد .
به این ترتیب در این شعر نه نشانه ها تازه اند و چینش آن ها چرا که خط وار به دنیال هم کشیده شده اند .
انتخاب کلمه ی سیاهه برای فرمان مشروطه صحیح نیست چرا که سیاهه به معنای فهرست است .
اطلاق روباه پیر برای انگلستان و شیطان بزرگ برای آمریکا کاملا کلیشه ای و سطحی ست .
عصر یخبندان برای نمایش نشانه شناسانه ی دوران سلطنت پهلوی بد نیست اما خورشید بهمن باز هم به عنوان ترکیبی کلیشه ای ، متن را شعاری کرده است .
روی هم رفته با شعری عریان و صریح و شعاری در ژانر سیاسی روبروییم که نمی تواند مخاطب جدی شعر امروز را تکان بدهد چرا که خبری از بداعت نشانه شناسانه و فرمی در آن نیست .
شعر تلاش می کند مخاطب را بیدار کند اما نه با زبان برخوردی تازه دارد تا خواب مخاطب را بپراند و نه در نشانه ها و نوع برخورد با موضوع خود تازگی خاصی را به نمایش کذاشته است . متاسفانه باید گفت این شعر خواب آور است و نه بیدارکننده !

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.