توزيع و تبديل تجربيات شخصي
عنوان مجموعه اشعار : پنجره
شاعر : سید مهدی منتظری


عنوان شعر اول : شماره ى ١
آذرخش
شيشه ى شب را
شكست

عنوان شعر دوم : شماره ى ٢
از اقيانوس تنهايى
تا جزيره ى "تو"
راه، يك رؤياست

عنوان شعر سوم : شماره ى ٣
آنقدر هرگزى
كه پايان همواره اى
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
كمترين توقع از يك اثر ادبي، توزيع و تبديل تجربه يي شخصي به تجربه يي عام است كه ديگران از آن منتفع بشوند. بسياري از شاعران در تجربه آفريني شخصي توفيق داشته اند اما بسياري از آن ها در تبديل اين تجربه و مخاطب آفريني توفيقي نداشته اند. اگر نتوان از يك تجربه، به درك و دانشي حتي حداقلي دست پيدا كرد، شعر چنان كه بايد كاركرد نداشته است. شعرهاي دوست عزيزم جناب سيد مهدي منتظري را مي تواند مصداق اين شرح اندك باشد. او چشم نافذي دارد و به خوبي در وقوع اتفاقات كنكاش مي كند اما ذهن او آن گونه كه بايد به خروجي تاثيرگذاري كه مخاطب را همراه كند مجهز نيست. هر سه شعر از توانش ادبي قانع كننده اي برخوردار هستند اما اين توانش صرفاً در زيباشناسي شعر محقق شده است و قدرت انتقال مفهومي شعر و لايه آفريني معنايي در شعر ممكن نشده است. از ميان سه شعر ارائه شده شعر نخست را آن هم به واسطه بهره مندي از بيشترين امكانات ادبي ترجيح مي دهم. براي او آرزوي موفقيت دارم.

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰) به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵) اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲) این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲) اهل قبور (سال 1396)دیدگاه ها - ۱
سید مهدی منتظری » دوشنبه 16 مهر 1397
سلام. از طرح ديدگاه تان، هر چند به شكلى بس كوتاه، بسيار متشكرم. توضيح: شعر اول را با افزودن قطعه ى زير تكميل كردم: "و آسمان......................خُرده هايش را گريست". نظرتان چيست؟

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.