نقدی نسبیعنوان مجموعه اشعار : بی نام
عنوان شعر اول : خانه پدری

دیرگاهیست عطر یاسمن
تداعی وداع است
در یاد من.
و من
بجستجوی وداع
در عطر او
خاطرات را
گَرد میگیرم
تا پستوی کودکی.
که درب خانه پدری
تابستان را
به طاق یاسمنی پیر
میهمان بود
و عِطرش
هر وداعِ کودکیم را
چون حریر عروسان
بدرقه می کرد

عنوان شعر دوم : خاطرات چرکین

کسی بر ناقوس سرم چنگ می زند
لحظه ها
ثانیه ها
زخمی به خراش ناخنش
فرو می ریزند
چشمان تار
با رگهای سرخ درخشان
که بسان ریسه های عشقه
تمامش را بلعیده اند
در حسرت غمی نمناک
همچون کودکِ گمشده در انبوهیِ خیابان
متوحش و هراسان
چهار سوی خاطراتش را
بیقرار می نوردد
نمیدانم به کدامین صور
در کدامی چارک از زمین
نگاه باز می ماند
و جام سر
به شرابی تلخ و دیرین لبریز می گردد
کاش ناقوس سر
ربابی بود
در دستان خونیاگر
تا ثانیه ها
بی خزان و خراش
رقصان و خرامان
صفحاتم را ورق میزدند

عنوان شعر سوم : آزادی

آزادی
گلدان آبگینه نیست
ظریف و درخشان
به کنج نگارخانه تاریخ

آزادی
دیوار خونگرفته
به پشت دیرک چوبیست
که سپیده دم به خون می تپد.

آزادی را
درتصویر مردِ آویخته برباد
در چشمان رَک زده کودکی
میتوان یافت
که بسان چوبی نیم سوز
عطر دودش را
میگسترد
به وسعت دشت
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
معیارهای نقد همیشه نسبی ست . شاید اگر سه شعر خانه پدری ، خاطرات چرکین و آزادی را اگر از "حمیدرضا شکارسری" می خواندیم با چوب به دنبالش می افتادیم و به قصد کشت می زدیمش ! اما حالا همان سه شعر را داریم از شاعری با حدود یکی دو ماه تجربه ی نوشتن می خوانیم . اکنون حکم مان فرق می کند .
" مزدک پاکزاد " در همین مدت کوتاه متوجه چیزهای خوبی در شعر شده است . این که شعر گریز از واقعیت های موجود برای بیان و بازنمایی همان حقایق است و این که واسطه ی این گریز و رویکرد مجدد تخیل شاعرانه است . این که این تخیل برای ظهور نیاز به فرم دارد ، فرمی که در شعر " آزادی " بهتر از بقیه بروز یافته است .
او فعلا به ترکیب سازی توجه ویژه ای دارد اما به تدریج از وزن این تکنیک در شعر خود خواهدکاست . او فعلا به تشبیه به عنوان پدرخوانده ی شعر و تخیل شاعرانه تکیه ی زبادی دارد ولی کم کم از وزن این شگرد ساده که دیگر کمتر بر مخاطب جدی شعر امروز تاثیرگذار است دست خواهدشست .
زبان این سه شعر بین زبانی امروزین و زبانی کهنه در رفت و آمد و نوسان است . او به تدریج به یکدستی زبان در ساحت امروز دست خواهد یافت .
آقای " مزدک پاکزاد " ما را امیدوار کرده است .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.