در انتظار حرف های بیشتر
عنوان مجموعه اشعار : -
شاعر : بهاره عسگری


عنوان شعر اول : دریا
روزی
ما عده‌ای بودیم
مبتلا به پیرحالی
محکوم به همراه شدن با جزر و مد دریایی دل‌شکسته
از غریب نوازی ماهی هایی،
که جدال حلال و حرام
تا ابد دامنشان را لکه‌دار کرده بود...
دریایی که داشت کوچ می‌کرد از جنوب و شمال
و آسمانی که دق کرد،
از تماشای توهم ِ کوریِ ماه،
که دیگر انعکاس تصویرش را
در هیچ سرابی نیافت!
آن روزها دریا همه‌ی ما بودیم...
دریا دانه های عرق روی پیشانی پدر بود،
اشک های مادر بود
و سه سوم بدن های متلاشی ما زیر بار جوانی...

عنوان شعر دوم : نوشدارو
دیر رسیدی...،
سال ها پس از آن روز هایی که،
سهراب‌وار،
در جنگ با رستم هایی بودم
که ناپدرانه
کمر به زمین زدنم بسته بودند .
دیر رسیدی!!
و از ترس گرد و غبار گرفتن دلت،
دستان خاکی مرا رها کردی...!
. . .
تو نوشدارو نبودی!
حتی اگر پیش از مرگ سهراب می‌رسیدی ...

عنوان شعر سوم : کلاغ
در سرزمین من
سال هاست نه قصه ای به سر میرسد
نه کلاغی به خانه اش
درست از همان روزی که کلاغ ها
محو تماشای دختری شدند
که دست در دست مترسک غروب آفتاب را تماشا میکند
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
شعر " دریا " بر بستری نوستالژیک قرار می گیرد و پیش می رود . مویه بر روزگاری خوب که دیگر گذشته است .
شاعر وظیفه دارد این عاطفه ی سرکش را مهار کند و لباش شعر بپوشاند . پس به همراهی با جزر و مد دریا می پردازد و کوچ دریا را تصویر می کند و ...
جوانی راوی روزگار خوب و خوشی نبوده است . از سوی دیگر شاعر در همان گذشته از وقایعی یاد می کند که گویا دامن گیر همین روزهای ما هم هست و اتفاقا بنیادی سیاسی دارد .
مشکل این شعر ذهنی بودن بخشی از تصاویر است که وزن عینیت گرایی را در متن کاهش می دهد . همراهی با جزر و مد دریای دل شکسته ، جدال حلال و حرام ، تماشای توهم کوری ماه و ...
پایان بندی این شعر هم ناقص به نظر می رسد و حذف فعل را در سطر آخر فاقد هرگونه قرینه ای می یابیم .
شعر " نوشدارو " علی رغم فضای شاهنامه ای خود ، شعری عاشقانه یا ضدعاشقانه محسوب می شود . شعری که از دریچه ای جدید به بی وفایی و بی مبالاتی معشوق و بیهودگی عشق می نگرد . در این شعر اما پایان بندی متن بسیار خوب عمل کرده است و ضمن انسجام بخشی به کل شعر ، متن را نامنتظره به پایان می رساند و مخاطب را به بازخوانی شعر دعوت می کند .
مضمون قصه و پایانش و مرتبط ساختن آن با کلاغ ، مضمون کلاغ آواره و دوست داشتنی و بالاخره مضمون مترسک مهربان و دوست با کلاغ ها در این سال ها در اشعار زیادی ذکر شده است و همین از تاثیر و پیش بینی نشدگی متن به شدت کاسته است .
خانم " بهاره عسگری " را می توان استعدادی خوب و غنی دانست که در آینده حرف های بیشتری برای گفتن خواهد داشت .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.