شبیه به شعر
عنوان مجموعه اشعار : سکوت
شاعر : حسن سالاروند


عنوان شعر اول : شکار و شکارچی
انگشت بر ماشه بود
که او از کوه و کوه از اندوه فرو ریخت
پاهای لرزان دستان پر از آب را
بدان جا رساند
گویا
آن چشمان سیاه هیچ گاه
از چنین چشمه های کوچکی آب نخورده بود
من به او
و او به تیغه ی چاقو نگاه می کرد
آن سوی تر
بر‌ه آهویی خون ریخته بر صخره را
از محبت لیسه می کشید

عنوان شعر دوم : ستاره سوخته
در شیار موهایش انگشتان ماه پیدا بود
و آبی آسمان پشت صورتش پنهان
رسالتش همچون
اصالتش روشن بود
سپیده رخساری
که سیاهی را تا رهایی شست
و من خواب چشم را
دیدم
که ماه صورتش را
با ابر پوشانده بود
آنک
دانستم
که آن ستاره
در آسمان ما دیگر نخواهد درخشیدعنوان شعر سوم : حیرت
آسمان عقیم بود
زمین
تا آن سوی حیرت
باز آفرین
باز آفرینی سرشار از یقین
شب رفته را
گل ها بر چه کسی گریسته بودند
که عروس آسمان
با دستان سپیدش
به نوازششان آمده بود
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
بارها شنیده ایم و آن قدر شنیده ایم که دیگر مبتذل شده است : شعر نه تنها نمایش زیبایی زبان است بلکه اصلا خود زبان است !
شاعر بیش و پیش از هر چیز باید بر زبان و رموز و اطوار زبان تسلط داشته باشد .
مشکل اساسی و اصلی " حسن سالاروند " این است که نه زبان شاعرانه را می شناسد و نه حتی زبان را !! و نوشتن شعر در این وضعیت اساسا و اصلا امکان پذیر نیست .
" سالاروند " طرحکی از شعر در ذهنش دارد اما چون آگاهی لازم از زبان و تسلط لازم بر زبان را ندارد نمی تواند این طرح را به درستی و با ئضوح به اجرا درآورد . در نتیجه نوشته های او نه شعر است نه نثر . نه دلنوشته است و در واقع بدون زبان ، حرف زدن و نوشتن از هر نوعی غیرممکن است و نتیجه همین خواهد شد که با عناوین شکار و شکارچی و ستاره سوخته می خوانیم . متن با نام حیرت در انتهای شعرها تا حدی و فقط تا حدی کم خواناست . تاکید می کنم که فقط و فقط تا حدی خواناست .
به کارگیری کلمات در فضایی احساساتی لزوما به شعرنویسی منتهی نمی شود . اشتباه بزرگی که " سالاروند " دچار آن شده است . او در واقع دچار سوء برداشت شعر و شاعری شده است .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.