خانه به خانه تا شعر
عنوان مجموعه اشعار : سیاه و سفید
شاعر : امیر مهدی اشرف نیا


یک؛

سطر اول، ستون آخر
تنها یک خانه‌ خالی مانده است

تمامِ سی و دو حرف را امتحان کردم
اما...در این خانه
کسی معنای ماندن را نمی فهمد

ما زبان یکدیگر را نمی فهمیم
ما یکدیگر را نمی فهمیم
و کسی
ما را نمی فهمد

*****************************
دو؛

خانه به خانه پیش می روی
زمان می بَرد
حرکتِ اسبِ بالدار

قاعده را ندانی زمین می خوری...
و زمین
بیرحم است
بال را می بلعد
اسب را می بلعد
ســوار را می بلعد

اینجا... یکی بجای همه، همه را می بلعد

******************************
سه؛

سیاه
یا سفید؟
چه فرقی می کند
وقتی با خودت بازی می کنی


سیاه
یا سفید؟
چه فرقی می کند
وقتی پوستت را کنده باشند

سیاه
یا سفید؟
چه فرقی می کند
وقتی بخت را با خودکار قرمز نوشته باشی...
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
فرم در غالب شعرهای آقای امیر مهدی اشرف نیا متکی بر تکرار ساخت های زبانی در فواصلی منظم یا نامنظم در متن است . خود او اتفاقا آن جا که حس می کند باید به شعر فرم ببخشد ، دکمه ی اینتر را فشار می دهد و سطرها را از هم جدا می کند تا شعر فصل بندی شود .
اما شاعرانگی در شعرهای اشرف نیا تنها مدیون همین شکل سازی ساده و از پیش تجربه شده نیست . برزای خلق شعر باید دنیا را متفاوت دید . این تفاوت شعرساز است و حاصل این متفاوت بینی شعر است حتی اگر متن به صورت منثور و با بیانی نثرگونه ارائه شود .
در شعر اول متفاوت بینی جدول و آخرین خانه ی باقی مانده اش ، در شعر دوم متفاوت بینی شطرنج و مهره ی اسبش و در شعر سوم باز هم متفاوت بینی بازی شطرنج .
در هر سه شعر ، مفاهیم و پدیده های عینی چون جدول کلمات متقاطع و شطرنج ضمن ارائه ی تصویر و ایجاد فضایی عینی ، به زندگی انسانی برخورد می کنند و گره می خورند . در واقع هدف و غایت در این شعرها تنها تصویرسازی و مضمون پردازی نیست بلکه نمایش شاعرانه زندگی انسانی و قوانین نوشته و نانوشته ی آن هدف شعرها واقع می شود .
این سه شعر تلاش دارند به نوعی تعادل بین فرم و محتوا دست یابند و موفق هم شده اند . در این بین شعر سوم از پراکندگی پاره های خود ، علی رغم زیبایی هر کدام از بندها به تنهایی ، تا حدی انسجام شعر را خدشه دار ساخته است .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.