دریغا کوتاه سرایی
عنوان مجموعه اشعار : چند کوتاه انسانی
شاعر : صادق خسروی


عنوان شعر اول : ایمان
آدمهای خجالتی به خدا نزدیکترند.

نه اینکه زیادی مومن باشند،
نه،
تنها آدمهای بیشتری از آنها بیخبرند!!!

عنوان شعر دوم : گورکن
امروزه سگهای بسیاری گورکن شده اند،

پیه های پشت آدم ها،
دیرهضم ترین چربی هاست!!!


عنوان شعر سوم : دو رگه
انسان ها چند دسته اند:

انسان های خوب،
انسان های نیمه خوب،
و
دو رگه های سگ و گرگ!!!
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
در شعر این روزگار از سویی کوتاه سرایی به دلیل نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه رونق گرفته است و از سوی دیگر به علت همین تکثر و رونق فراوان ، دچار آسیب هایی شده است که ناشی از آسان گیری و فقدان تسلط و تخصص و دانش و آگاهی شاعران و محاطبان است .
کوتاه سرایی فقط حاصل ایجاز نیست بلکه تسلط بر این سپیدسرایی هم برای رهایی از ابتر نویسی و ابهام مخل ضروری ست . همچنین فشردگی و شبکه ی ارتباطی درهم تنیده و نیز پایان بندی حساب شده ، از ویژگی های مهم این نوع سرایش محسوب می شود .
در اشعار " چند کوتاه انسانی " کمتر می توانیم مختصات دقیق شعرهای کوتاهی آرمانی را ببینیم .
در شعر " ایمان " شاعر ، بی خبری آدمیان از یکدیگر را مترادف بی خبری خداوند از آدم ها گرفته است ! در واقع منطق این متن ایراد دارد . به عبارت دیگر خجالتی بودن آدم ها اگر چه ممکن است موجب ناشناس ماندن آنها در بین دیگر آدمیان باشد اما لزوما موجب ناشناس ماندن آنها در نزد خداوند نیست . این حکم هیچ ربطی به بحث معرفت شناسانه ی خداوند و مقام الوهیت او ندارد بلکه صرفا مساله ای متنی و مربوط به منطق آن است .
شعر " گورکن " اساسا دارای ابهام و گنگی ست . گنگی و ابهامی که باز هم به منطق متن برمی گردد . راستی اگر پیه پشت آدمی ( حالا چرا حتما پیه پشت آدمی و نه مثلا پیه ران یا شکم یا باسن او ؟!؟ ) دیرهضم است چرا باید سگ ها ( یا همان گورکن های این روزگار !! ) خواهان آن باشند ؟! این تضاد درونی ، مضمون متن را گنگ و مبهم می نماید .
شعر " دورگه " بدون این که سابقه ای برای حیواناتی چون سگ و گربه ذکر کند یا حتی در نظر بگیرد ، از دورگه های این دو جانور شخصیتی بین شخصیت انسان های خوب و نیمه خوب می سازد . اساسا می توان پرسید که بر چه اساسی شاعر این تقسیم بندی را بین انسان ها انجام داده است ؟
" صادق " خسروی راه زیادی دارد تا کوتاه نویسی موفق بشود . راهی که بخش اعظم آن روی کار با زبان و منطق شاعرانه ی متن پیش می رود .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.