يك رباعي تأثيرگذار اما...
عنوان مجموعه اشعار : رباعی
شاعر : بهنام کردلو


عنوان شعر اول : رباعی دل
سمت حرم تو آمدم من هربار
چندثانیه ماندم زود رفتم بازار

با خنده ی مهربان خود خادم گفت
اینبار به جای کفش دل را بسپار

عنوان شعر دوم : ..
..

عنوان شعر سوم : .
..
نقد این شعر از : انسیه موسویان
دوست گرانقدر، آقاي بهنام كردلو، رباعي شما را خواندم و به ذوق شما آفرين گفتم. پيشتر از اين گويا چند غزل فرستاده بوديد. با سن و سال كم و تجربه ي كوتاه شاعري شما، بايد سرودن اين شعرها را به فال نيك گرفت. البته با مروري كه به غزل هايتان داشتم دريافتم آن غزل ها پخته تر از رباعي كنوني شما هستند. حداقل در آن ها وزن را به خوبي رعايت كرده بوديد. رباعي شما به لحاظ حسي و عاطفي، زيبا و تأثيرگذار بود. به ويژه مصراع پاياني كه نقطه ي اوج آن و حرف اصلي شاعر است، خوش نشسته است اما در رباعي فوق، مصراع دوم كاملاً از وزن خارج است. خوب است يك بار ديگر با دقت فراوان ابيات آن را با صداي بلند و شمرده براي خودتان بخوانيد تا اشكال وزني اش را پيدا كنيد. سعي كنيد با جابه جايي، تغيير يا جايگزيني كلمات، مصراع دوم را مطابق سه مصراع ديگر كه وزنشان صحيح و كامل است، بياوريد. قطعاً مي دانيد كه براي فراگيري و شناخت درست وزن شعر، بايد شعر زياد بخوانيد و حفظ كنيد. اگر قصد داريد در آينده باز هم در قالب رباعي طبع آزمايي كنيد، حتما رباعي هاي خوب و موفق ادبيات فارسي را بخوانيد. از كهن سرايان خيام و عطار و مولانا و از شاعران هم عصر ما ايرج زبردست، منصور اوجي، وحيد اميري، قيصر امين پور، جليل صفربيگي، بيژن ارژن، ميلاد عرفان پور و ...در قالب رباعي آثار شاخصي دارند. برقرار باشيد.

منتقد : انسیه موسویان

متولد اول مرداد 1355 در مشهد كارشناس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سمت کارشناس مسئول ادبیات کودکان و نوجوانان از سال 1374 تا کنوندیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.