مسأله ي بسيار مهمي به نام زبان شعر
عنوان مجموعه اشعار : شعر هایی برای تو
شاعر : فاطمه کلانتری


عنوان شعر اول : شعر اور
از کدامین راه می آیی
تا راهش را آذین دهم
به درخشش اشک هایی
از سالهای طولانی...
از سالهایی که تو درش زندگی میکردی
بیا...
بیا و به عمق چشم هایم نگاه کن

تا به نظاره بنشینی تاریخ حل شدن انسان را

به عمق این چشم ها نگاه کن
به آخرین باقی مانده ی من...عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : انسیه موسویان
دوست عزيز و خوش ذوق خانم فاطمه كلانتري، پيش از اين براي پايگاه نقد شعرهايي در قالب رباعي و غزل فرستاده بوديد. اين بار شعر ديگري در قالب سپيد ارسال كرده ايد. اين نشان مي دهد كه شما آدم تجربه گرايي هستيد و در طول اين دو سالي كه از شروع شاعري تان مي گذرد، تلاش كرده ايد قالب هاي متفاوت و متنوعي را تجربه كنيد. اين البته نكته ي مثبت و قابل تأملي ست به شرط آن كه در هر زمينه اي اطلاعات و دانش خود را به روز كنيد و براي سرودن شعر در هر يك از قالب ها، ابتدا آن قالب، ساختار، ويژگي ها و قواعدش را بشناسيد.
شعر سپيد ارسالي شما بيشتر به نثري شاعرانه شباهت دارد تا شعر. درست است كه در شعر سپيد، رعایت وزن و قافيه مطابق قالب هاي كلاسيك الزامی نیست اما براي تمايز شعر سپيد از نثر معمولي و حتي نثر شاعرانه و ادبي، شاعر دست به كارهايي مي زند او باید تكنيك ها و شگردهايي را به كار گيرد كه كم كم با آن ها آشنا خواهيد شد. به عنوان مثال مي توان به «بر هم ريختن روال جمله ها و جا به جايي اركان آن» اشاره كرد. در اين مورد به اين بخش از شعر شاملو توجه كنيد و ببينيد چگونه شاعر با به هم ريختن نظم جمله و جابه جايي اركان آن، شعر را از نثر متمايز كرده است:
مرا تو بي سببي نيستي
به راستي
صلت كدام قصيده اي اي غزل؟
ستاره باران جواب كدام سوالي
به آفتاب
از دريچه ي تاريك؟

نكته ي بسيار مهم ديگر در مورد شعر ارسالي شما «زبان» است. منظور ما از زبان در اين بحث، مجموعه ي واژه ها و ساختار خاص آن هاست كه براي بيان انتقال مفهومي خاص انتخاب مي شوند. زبان از عناصر اصلي و بسيار مهم شعر است و اگر ضعف داشته باشد، ساير عناصر شعر هم تحت تأثير آن قرار خواهند گرفت و زيبايي و نقاط قوتشان ديده نخواهد شد.
در يك شعر خوب، اين چند ويژگي برای زبان ضروری ست:
سالم و صحيح بودن زبان
امروزي بودن زبان
رسايي و گويايي زبان
گستردگي زبان( گسترش ذخيره واژگاني)
نزديك بودن زبان به هنجارهاي طبيعي كلام و ....
در شعر شما، زبان داراي اشكالات و ضعف هايي است كه انشالله بعد از مطالعه ي فراوان و تمرين و ممارست و پشتكار برطرف خواهد شد.
در همان شروع شعر، گفته ايد:
از کدامین راه می آیی
تا راهش را آذین دهم
آذين دادن فعل درستي نيست. معمولاً چيزي را «آذين مي بنديم» نه اين كه «آذين دهيم»
از سالهای طولانی...
از سالهایی که تو درش زندگی می کردی
«درش» ( به معناي در آن» در بافت اين شعر اصلاً جا نيفتاده است. همين طور با آن كه قالب شعر شما جديد است، كمتر از واژگان امروزي استفاده كرده ايد. براي رفع اين اشكالات باز هم مي گويم كه مطالعه ي فراوان شعر و حتي كتاب هاي داستان و رمان به شما بسيار كمك خواهد كرد.

منتقد : انسیه موسویان

متولد اول مرداد 1355 در مشهد كارشناس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سمت کارشناس مسئول ادبیات کودکان و نوجوانان از سال 1374 تا کنوندیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.