طي اين مرحله...
عنوان مجموعه اشعار : روزنه
شاعر : سید مهدی منتظری


يك جان دارم
اما، درمانده ام
كه آن را بگذارم
براى زندگى شيرين
پا به پاى تو
يا از آن بگذرم
براى مرگ شيرين
به پاى تو
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
در نگاه اول به شعر «روزنه» متوجه ي مبتدي بودن شاعر عزيز در آفرينش آزاد مي شويم. اين بدوي بودن مي تواند نقطه ي مثبت موضوع باشد. اين را از اين بابت مي گويم كه بسياري از دوستان هنرجو با تلاش و ممارست خود و بدون فراگيري مقدمات و درك سطوح پيشرفته ي آموزشي و هدايت مطالعاتي كار خود را ادامه مي دهند و عموماً به نتيجه مطلوبي دست پيدا نمي كنند. اما قطعاً جناب منتظري كه از همين چند سطر شعر روزنه، توان تخيل و نگاه شاعرانه اش مشهود است مي تواند از اين موقعيت زماني استفاده نمايد و با برخورداري از مشاوره و هدايت دوستان منتقد به ارزش ادبي آٍار خود بيفزايد. اگر قرار باشد در همين ابتداي آشنايي نكته اي را به ايشان يادآوري نمايم شناخت شكل شعر و ظرفيت هاي قالب هايي است كه مي خواهد آثار خود را در آن قوالب ارائه نمايد. آن چه كه از اين شعر مي تواند مستفاد شود علاقمندي و اشتياق شاعر براي سپيدسرايي است. بنابراين شاعر عزيز بايد ضمن درك مولفه هاي شعر سپيد و مطالعه تجربيات موفق پيش از خود، گنجينه دانش خود را با مطالعه ي كتبي هم چون «مجموعه شعر زمان» محمد حقوقي، موسيقي در شعر سپيد و صور خيال دكتر شفيعي كدكني تقويت نمايد. نكته مهم اصرار بر آفرينش شعر و تجربه اندوزي است و بايد اين ايمان در شاعر به وجود بيايد كه براي چه مي نويسد و براي كه مي نويسد و قطعاً با اشراف بر اين پرسش ها و تقويت دانسته هاي خويش مي تواند آثار ارزشمندي بيافريند. درود

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰) به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵) اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲) این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲) اهل قبور (سال 1396)دیدگاه ها - ۱
سید مهدی منتظری » چهارشنبه 09 خرداد 1397
سپاس بيكران

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.