مشقي براي فردا
عنوان مجموعه اشعار : مشق های نیمایی
شاعر : امیر عباس شریف زاده


عنوان شعر اول : شعر نیمایی حرمان
خورشید نمی تابد بر ماه

شبتاب کجایی

گردیست ز طوفانی در راه

مهتاب کجایی

دوران پریشانیست

دوران شکوه رنج

جز چوب تر و ترکش

جز یک دل محنت کش

سهمی ز جهانم نیست

ناچار به جای شمع

بر قامت خشک سرو

آتش بزنم اما

هرگز نکند روشن شهری که پر از ابرست

ما مرده تاریخیم

آتش زده ما را چرخ

ما خویش نمی دانیم

سبزست مزار آیا ؟عنوان شعر دوم : شعر نیمایی مرگ شاعر
ما شاعران مرده صد سال دیگریم
بر بوم زندگی
نقشی کشیده اند
از تار و پود فرش
گاهی به سوی عرش
افراشته قد ایم
گاهی ذلیل خاک
در راستای فرش
هرگاه زنده ایم
گویا که مرده ایم
هرگاه مرده ایم
گویا که زنده ایم


عنوان شعر سوم : شعر سپید پنجره
پنجره
آسمان را قاب گرفته است
اما بیدها به زمین اشاره می کنند
غافل از سمفونی باد
فریاد می زنم
مرد مالیخولیا
از نفرت لمس گل
همچنان بر آسمان نظاره کرده است
در صبحگاه
گیسوی باد خورده بیدهای مجنون
باز نگاه را به زمین فرا می خوانند
مردی از پشت پنجره
هم اتاق با مالیخولیای خود
سر را به آسمان چرخانده است
اما تو ای آفتاب روز من
مهمان آسمان
سر را به سوی قاب آسمان
بعد از شب بلند
چرخاندی و مرا
بر روی تخت خواب
هرگز ندیده ای
گاهی نگاه من
سوی نگاه بید
گاهی نگاه من
بر آسمان رسید
در جستجوی گل
در سمفونی باغ
این مرد که منم
از پشت پنجره
فریاد می زند
و این منم
دیوانه و خاموش
از آنطرف
در نگاه تو
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
شاعر به ديده اشراف و البته با فروتني، نام شعرهاي ارسالي خود را مشق گذاشته است. مشق قطعاً براي هنرجو و يك قدم آن طرف تر هنرمند واجب است و همين مشق نوشتن است كه امكان ظهور آثار ماندگار را فراهم مي كند. هيچ مخاطبي باور نمي كند كه كسي در نخستين روزهاي حيات هنري خود شاهكاري خلق نمايد كه بر ذهن و بر زبان مردم جاري شود. مشق اين فرصت را در اختيار شاعر قرار مي دهد كه كلمات را تجربه كند و نتيجه هم نشيني واژگاني را لمس گند. آقاي شريف زاده از ذهن ريتميك و آشنايي با موسيقي شعر برخوردار است و همين مي تواند به او در ادامه راه كمك نمايد. كيفيت شعر نيمايي در واقع انتخاب توانمندي هاي شعر كلاسيك و ظرفيت هاي شعر آزاد است و در اين مسير شاعر بايد هر دو شكل شعر فارسي را بشناسد و آن ها را تجربه كرده باشد. قافيه در شعر نيمايي يك ضرورت محسوب مي شود اما شاعر مقيد به رعايت آن، آن هم به شكل قراردادي كلاسيك نمي باشد. انتخاب اين شكل از شعر فارسي به جهت اختيار شاعر در تكميل محتواي خود در جملات است و اين كه شاعر از زياده گويي به واسطه ي تكميل وزن و ايجاز مخل به واسطه رعايت وزن خلاص بشود بنابراين آقاي شريف زاده بايد به ذهن خود اين اجازه را بدهد كه معنا و مفهوم مد نظر خود را راحت تر ابراز نمايد. اين كه سطرهاي كوتاه انتخاب نماييم و بخواهيم انديشه ي خود را در آن جاري نماييم قدري كار شاعر در ابتداي راه را سخت مي كند. پيشنهاد مي كنم در آغاز شعر نيمايي، چگونگي شكل گيري آن و شاعران برتر و شعرهاي موفق آن را مظالعه نمايد و مجددا طبع آزمايي نمايد. درود بسيار

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰) به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵) اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲) این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲) اهل قبور (سال 1396)دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.