كالبدهاي مستحكم شعريعنوان مجموعه اشعار : پاک نویس
عنوان شعر اول : درد
دریا هیچگاه
پری هایش را پس نزد
و مادر نیز
درد هایش را

ملوان هایی که
فریب میخورند
برای بوسه ای

درد های مادرانشان را
چگونه فراموش می کنند ?

عنوان شعر دوم : قفس
پرنده ای که درون قفس زندانی کرده بودم
قصد نداشت فرار کند
و من را
که تو اسیر کرده بودی...
اما می ترسیدم که برود
و فرار کند
و مدام قفس را چک میکردم

اما
تو هر بار کمتر حواست را جمع میکردی

آن شب که پرنده ام مرد
تو در قفس را باز گذاشته بودی

عنوان شعر سوم : عکس
روزی که دستی دکمه ای را فشار داد
و عکس زنی با من
درون دوربین رفت
چیزی از من بیرون نماند

از درون عکس نگاه میکردم
به زنی
که زیر باران
بدون چتر
از خیابان ها عبور میکند
و دست های من را میان کوچه ها
گم کرده است
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
شعر به قول مرحوم حميدي شيرازي چهارچوب هاي پولاديني دارد كه به دليل پيوندهاي ميان كلماتش حاصل مي آيد . اين پيوندها مي تواند موسيقايي يا معنايي باشد و در نتيجه ساختاري موزون ايجاد كند يا ساختاري متشكل از معناهايي شاعرانه .
اين پيوندها به شكل مطلوبي در شعرهاي آقاي « محمد علي عسگري » برقرار شده است و ساختاري منسجم را ايجاد كرده است . از سوي ديگر همين نوع پيوندها موجب ايجاد چينشي خاص در كلمات شده است كه فرم ناميده مي شود .
در شعر اول رابطه ي تشبيهي خلاقانه اي ميان دريا و مادر برقرار شده است كه در ابتدا عجيب و غريب به نظر مي رسد . اما كمي بعد با طرح مساله ي رابطه ي عاشقانه ميان ملوانان و پريان دريايي وجه شبه دريا و مادر و نوع علاقه ي نيان آن ها آشكار مي گردد . شاعر در نهايت با طرح كردن و تمهيد نمودن حسن تعليلي جالب ، غرق شدن ملوانان را به عشق آنها نسبت مي دهد .
همين پيوندهاي حساب شده در شعر دوم نيز برقرار است . شعري كه همچون شعر قبل ، تغزلي و عاشقانه است . اين بار شعر را مي توان از جمله اشعار عاشقانه ي فراقي دانست . در اين شعر هم دو مضمون در كنار هم پرورده مي شوند . پرنده و قفسش در كنار دل من و سينه ام . شعري كه در آن فرم و نوع چينش و سطربندي شعر ، به گونه اي شكل بندي مي گردد كه دو روايت در پايان بندي با هم تلاقي كنند و ساختار شعر را محكم ببندند .
شعر سوم فضا و خيالي شاعرانه تر از شعرهاي قبلي دارد . عكس راوي و معشوقش در داخل دوربين است اما معشوق مي رود و راوي به رفتن او از همان داخل دوربين ادامه مي دهد . باز هم روابط فراواقعي و ساختاري درهم تنيده ، متن شعر را فشرده مي كند و امكان دست بردن در آن را كم و كمتر مي كند .
درارتباط با سوالات شاعر بايد عرض كنم كه هيچ فرمول قطعي و مشخصي براي شروع ، ادامه يا پايان بندي شعر وجود ندارد . هر شعر اقتضائات خودش را دارد كه با اقتضائات شعري ديگر متفاوت است .
« محمد علي عسگري » با كمتر از دو سال سابقه ي شعري خيلي اميدواركننده مي سرايد .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.