توضیح و نتیجه‌گیری
عنوان مجموعه اشعار : دوبيتي‌ها (اي دل...)
شاعر : حسین شادمهر


عنوان شعر اول : 1
به صيدش در قفس افتادي اي دل
به راهش از نفس افتادي اي دل
«كبوتر با كبوتر...»، گفته باشم
به دنبال مگس افتادي اي دل


عنوان شعر دوم : 2
درخت بي‌ثمر هستي تو اي دل
اسير بي‌سفر هستي تو اي دل
بهار آمد تو ماندي بي‌شكوفه
سزاوار تبر هستي تو اي دل

عنوان شعر سوم : 3
هميشه در تكاپو بودي اي دل
به فكر خنده‌ي او بودي اي دل
ولي حرف دلت را قورت دادي
چرا اين‌ قدر ترسو بودي اي دل
نقد این شعر از : مسعود میرقادری
به متن‌های پیش رو از منظر عروض و قافیه ایرادی وارد نیست. متن‌ها از نظر بیانی هم دچار ضعف جدی نیستند.
آنچه دوبیتی‌های پیش رو را از شعر دور و به نظم نزدیک می‌کند یکی تکرار مضمون‌هایی است که پیش از این بارها به آن پرداخته شده و دیگر تک لایه و معنارسان بودن آن‌هاست. همه چیز در سطح اتفاق می‌افتد و راوی همه چیز را برای خواننده‌ی متن توضیح داده است. یعنی متن این فرصت را برای خواننده فراهم نکرده که از نگاه خود با زاویه دید متن همراه شود و جهانی نو را به تماشا بنشیند. متن‌ها در سه مصراع نخست مقدمه‌چینی می‌کنند تا در نهایت در مصراع آخر با یک نتیجه‌گیری طرف باشیم. چنین رویکردهایی باعث می‌شود تا متن‌ها بر اساس فرمولی از پیش تعیین‌شده بنیان نهاده شوند و این یعنی تقابل با خلاقیت.
چندگانگی در نوع بیان به خصوص در دوبیتی اول به چشم می‌خورد. از یک‌سو با بیتی مثل «به صيدش در قفس افتادي اي دل/ به راهش از نفس افتادي اي دل» که با نوع بیانی کهن سروده شده مواجهیم و از سوی دیگر با مصراعی مثل «به دنبال مگس افتادي اي دل» که به بیان محاوره پهلو می‌زند. توجه به این نکته ضروری است که پرداخت متنی و نشانه‌های کافی وجود ندارند تا به واسطه‌ی طنز بودن متن این رویکرد را توجیه کنند.
در متن دوم کاربرد ضمیر «تو» در همه‌ی مصراع‌ها حشو است و به نظر می‌رسد که به اجبار وزن به متن تحمیل شده‌اند. علاوه بر این صفت «بی سفر» برای اسیر در مصراع «اسير بي‌سفر هستي تو اي دل» توضیح واضحات است و چنانچه اسیری بتواند به سفر برود دیگر اسیر نیست.

منتقد : مسعود میرقادری
دیدگاه ها - ۲
حسین شادمهر » سه شنبه 25 اردیبهشت 1397
با سلام و احترام از نقد و زحمت آقاي ميرقادري كمال تشكر را دارم.
مسعود میرقادری » جمعه 28 اردیبهشت 1397
منتقد شعر
از لطف شما سپاس‌گزارم

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.