پله‌ی نخستین؛ وزن
عنوان مجموعه اشعار : بهترین راهی که باید رفت
شاعر : آرمین رزمجو


عنوان شعر اول : پنجره عاشقی


شاید اگر پنجره ای در میان نبود حرف و حدیث ما و شما بر زبان نبود
اول به چشم و بعد به دل بستگی رسید آن شب که ماه غایب و در آسمان نبود
چشم من آن لحظه نمی کرد صید تو شاید اگر سرعت باد آنچنان نبود
آن شب که شد پنجره ی قفل خانه باز چیزی به جز معجزه ی آسمان نبود
اندازه ی عشق تو شد سهم من ولی راضی دلم باز به تقسیمشان نبود
خوابی قشنگ و یک تن خسته به انتظار شاید اگر پنجره ای در میان نبود


عنوان شعر دوم : بازگشت


گفتم خطا کم کنم اما نشد نشد حتا برای یک شب تنها نشد نشد
آتش زدند جسم مرا چون سپند و باز از کار من یک گره هم وا نشد نشد
با صد هزار تهمت بیجا و شاهدان عاشق میان مهلکه رسوا نشد نشد
قلبم برای مردم دنیا تپید و آخ با من کسی اهل مدارا نشد نشد
گسترده شد چشمه و شد چشمه سارها آخر به اندازه ی دریا نشد نشد
آن دخترک با همه جراحی گران دل را نبرد از کس و زیبا نشد نشد
صد ها درود باد به آنکس که پاک زیست درگیر بازیچه ی دنیا نشد نشد


عنوان شعر سوم : کودکان کار

این کودکان کار مصیبت کشیده اند چیزی به جز رنجش و سختی ندیده اند
در انتظار لقمه نانی تمام روز از عابران خسته بدی ها شنیده اند
حرفی برای خنده ی ندارند پیش هم آری همه طعم جفا را چشیده اند
گویا تمام حادثه ی عمر دیده اند اینان که با سن کم خود خمیده اند
از خود گذشته اند همین کودکان کار نقاشی غم به دل خود کشیده اند
اینان برای کم شدن درد والدین آواراگی کشیده و بس زجر دیده اند
دستی بکش بر سر این کودکان کار اینان فرشته اند و به دنیا رسیده اند
نقد این شعر از : رحمت‌اله رسولی‌مقدم
اینک نوبت نقد و بررسی سه اثر از دوست تازه‌ی پایگاه نقد شعر، آقای آرمین رزمجو است. به ایشان خوشامد می‌گویم و معذورم بابت تاخیر در ثبت و انتشار نقد آثارشان.
با پیغامی که دوست تازه‌ی ما برای منتقد گذاشته‌اند، به نظر می‌آید که ایشان اقدام به چاپ کتاب کرده‌اند. چاپ کتاب اقدامی وسوسه‌انگیز است که گاهی دوستان خوش‌ذوق، بدون تجربه‌ی کافی به آن مبادرت می‌ورزند.
مهم‌ترین توصیه‌ی من به آقای رزمجو در اولین گفتگویمان این است که تا تجربه‌هایشان به بلوغ نرسند و همه‌ی مقدمات لازم را به سلامت پاس نکنند، به چاپ کتاب اقدام نکنند.
یکی از این مقدمات بسیار ضروری، وزن است.
• در شعر اول به جز مصرع 《 حرف و حدیث ما و شما در میان نبود》،  تمام مصرع‌ها و بیت‌ها لغزش وزنی دارند‌. وزن اصلی این شعر 《 مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن》 است. در شعر موزون، باید وزن همه‌ی مصرع‌ها مثل هم باشد. پس وزن یکی از ضروریات مقدماتی شعر است و برای چاپ کتاب، باید وزن را رعایت کنیم.
• در شعر دوم، مصرع‌های 《گفتم خطا کم کنم اما نشد نشد》
《 از کار من یک گره هم وا نشد نشد》
《 با من کسی اهل مدارا نشد نشد》
《 گسترده شد چشمه و شد چشمه سارها/ آخر به اندازه ی دریا نشد نشد》
《 آن دخترک با همه جراحی گران》
《 درگیر بازیچه ی دنیا نشد نشد》
همگی ایراد وزنی دارند. وزن اصلی این غزل نیز 《 مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن》 است.
• در شعر سوم مصرع‌های 《 چیزی به جز رنجش و سختی ندیده اند》
《 آری همه طعم جفا را چشیده اند》
《 اینان که با سن کم خود خمیده اند》
《 نقاشی غم به دل خود کشیده اند》
《دستی بکش بر سر این کودکان کار》
همگی ایراد وزنی دارند.
جالب اینکه این شعر نیز بر همان وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن است.

پس فعلا برای مقدمه‌ی کار به دوست عزیزمان توصیه می‌کنم که وزن را بیاموزد و از منابع ساده‌ای مثل قافیه و عروض دوره‌ی دبیرستان استفاده کند. وزن خیلی ساده است و آدم با یک روز مطالعه می‌تواند متوجه شود که چگونه باید تقطیع کند و وزن را به سادگی بیاموزد.
به همین خاطر فعلا به دیگر مسائل شعر نمی‌پردازم، تا تمرکز هنرجوی عزیزمان روی آموختن وزن باشد، تا دفعات بعد و با رعایت وزن در شعر ایشان، به سایر مسائل بپردازیم.
منتظر خواندن آثار بعدی‌شان در پایگاه و دیدن پیشرفتشان هستم.

منتقد : رحمت‌اله رسولی‌مقدم

متولد ۵ خرداد ۶۹ یاسوج؛ شاعر و ویراستار؛ تحصیلات کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمیندیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.