يك ويژگي - يك رباعي
شاعر : محمدرضا امینی


در قهقه های تلخ شیطان گم شد
دربین سکوت محض انسان گم شد
شهری که درآن فریب غوغا میکرد
شهری که در آن چراغ ایمان گم شد
نقد این شعر از : سید اکبر میر جعفری
ويژگي اي كه به اين رباعي تشخص داده اين است كه تمام حرف يا ضربة نهايي را به مصرع آخر محول نكرده است. توضيح اينكه تعداد بسيار زيادي از رباعي ها با اسلوب واحدي سروده مي شوند. در اين سلوب معلولا اصل حرف يا اصل مضمون به مصرع آخر سپرده مي شود؛ اما در اين رباعي تازه وقتي مصرع چهارم را مي خوانيم پي مي بريم كه « گمشدة ما» شهري است كه اتفاقا در مصرع سوم از آن ياد كرده ايم .
مضرع هاي اول و دوم نيز توضيحاتي هستند كه پس از خواندن مصرع چهارم براي ما روشن مي شوند.
با اين توضيحات به نظرم اين رباعي سواي مضمون آن از جهت چينش مصرع ها قابل توجه و تامل است.

منتقد : سید اکبر میر جعفری

سيد اكبر ميرجعفري كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي كارشناس و نويسندة كتاب هاي درسي   آثار: حرفي از جنس زمان ( نقد و تحليل شعر انقلاب) گزيده ادبيات معاصر  ( شعر) گندم و بلدرچين    ( شعر) پايان رنگ هاي جهان  ( شعر مذهبي)  گنجشك اشتياق كمي نيست ( شعر ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.