باز هم از تنهایی
عنوان مجموعه اشعار : .......
شاعر : سید مبین محمودی


عنوان شعر اول : ......

تنهایم
چون رودی که سرش را به قلوه سنگ ها می کوباندُ
نشانی دریا را از باد میپرسد
چون حروف الفبا که به تنهایی معنایی ندارند
چون ماری که خاطرات قدیمی ش را
کنار دره یی پوست اندازی کرده
سالها گذشت تا فهمیدم
که زندگی بیشتر از مرگ دلهره آور است
و مرگ بیشتر از مرگ
تنهایم
و فراق از چشمهایم چون چاهی آب میگیرد
اما اینبار یازده ستاره
یعقوب را به ته چاه انداخته بودند

عنوان شعر دوم : .....
.....

عنوان شعر سوم : ....
...‌.
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
مفهوم تنهایی در شعر کلاسیک ما مفهومی هستی شناختی ست و به تنهایی اشرف مخلوقات به عنوان خلیفه الله درمیان بقیه ی مخلوقات اشاره می کند و به بی کسیِ او در به دوش کشیدن بار این امانت الهی ! اما تنهایی در شعر مدرن مفهومی صرفا انسانی ست و به تنهایی واقعی او در میان خیل انسان ها اشاره می کند . البته این دو مفهوم کهن و نو به یکدیگر چندان غریبه هم نیستند و می توانند ریشه های واحدی نیز داشته باشند . به این ترتیب درونمایه ی تنهایی انسان از پربسامدترین محتواهای شعر کهن و نو محسوب می شود . درونمایه ی شعر جناب « سید مبین محمودی » هم تنهایی ست . اما در همان آغاز شعر ، این چه جور رود تنهایی ست که از باد نشان دریا را می جوید ؟ با این حال تعبیر تنهایی رودخانه دور از دریا ، به تعابیر سنتی شعر فارسی نزدیک است و نشان از غربت انسان دارد و متن را به خوانش های سنتی از تنهایی نزدیک می سازد .
تغییر هویت راوی شعر از رود به ماری پس از پوست اندازی و سپس به کاراکتری از داستان یوسف پیامبر ( که بدجور در این فضا غریب است ) شعر را به غزلی تبدیل ساخته است که به جای محور طولی خود به انسجام عرضی در ابیات خود توجه دارد و نوعی پراکندگی را در کلیت خود به نمایش می گذارد .
ضمنا این عبارت یعنی چه ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید :
سالها گذشت تا فهمیدم ... مرگ بیشتر از مرگ دلهره آور است !!!!!!

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.