بنويسيم حتي به قيمت زماني دورتر از امروزعنوان مجموعه اشعار : تلاش برای شروع
عنوان شعر اول : معادله
نه حل نمی شود این معادله بی مجهول
نه تو با هیچ چیز برابر نیستی
همه ی معلوم ها ثابت کردند که رسیدند ما به هم مجهول است
اما من توان عشقم را فراموش کردم
وگرنه شیرین حل می شود در متن زندگی
و من دیگر مجهول نیستم ، مجنون می شوم

عنوان شعر دوم : ماهی
بوی دریا
ناآرامم در این تنگ
چرا عطش پرواز
در دل یک ماهی

عنوان شعر سوم : عطر
نفس هایم عطر تو دارد
هوا که به قلبم می رسد کامم شیرین می شود
احساس می کنم رویین تن شدم
نه سر نه چشم نه دست
هیچ کدام برای من نیست
تنم در عشق تو غسل کرده
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
شعر هم در شكل و هم در شيوه نگارش از ديگر وجوه نوشتاري متمايز است. براي شروع و ورود به اين وادي بايد آرام آرام اين تمايز را درك كرد و چشيد. مثلا توجه كنيم اگر حافظ به جاي آن كه بگويد: «من با تو خيلي رفيق هستم» مي گويد: «مرا با تست چندين آشنايي» علاوه بر آن كه در شكل متمايز است تلاش شده است تا با اضافه شدن مولفه هايي هم چون موسيقي، وزن و... كاركرد يك شعر را از همين عبارت ساده مستفاد نمايد. بنابراين آن چه كه واضح است بايد اول به تربيت ذهن و زبان خويش بپردازيم و سعي كنيم با تجربه شيوه ها و شگردهاي مستعمل خود را آماده ي شگردآفريني كنيم تا بتوانيم به معناي واقعي آن چه را كه ابراز كنيم محصول صد در صدي ذهن و زبان ما باشد. بنا به اقرار همين چند كاري ارسالي مي توان به زايايي ذهن و تردد تخيل در رگارگ فكر و انديشه شما مطمئن اما براي تقويت و تربيت اين نعمت بايد علاوه بر اميدواري، سخت تلاش كرد و از خط خوردن مشق هايمان نترسيم . بنويسيم كه بتوانيم خوانده شويم حتي اگر به قيمت زماني دورتر از امروز...

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند متولد‌چهارم اردیبهشت ۱۳۵۳ اندیمشک دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰) به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵) اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲) این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲) اهل قبور (سال 1396)دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.