زمین مرکز عالم نیست
عنوان مجموعه اشعار : .
شاعر : حسین چمن سرا


عنوان شعر اول : .
حالا نمای داخلی و شب، بدون نور :
در لا به لای دفتر هجران نشسته ام
دستم قلم گرفته ام و فکر می کنم
به دست و پای بسته و قلب شکسته ام

مرز مجاز و واقعیت آب شد سراب
بعدش جنون گرفتم و از هم گسیختم
باور نمی کنی؟ پس کافی ست بنگری
بر اشک دسته دسته و موی گسسته ام

روزی نمای خارجی و نور مبهمی
از رنگ های سبز دوچشمت ، سفید من:
در لابه لای دفتر شعرم ، خیال خود
دیدم تو را تو را و تو را آه خسته ام

از زندگی م ، زندگی فیلمنامه ای م
از زندگی م ، زندگی ام که فقط تویی
از تو تویی که هیچ فقط تو فقط تویی
از من ، که پاک باخته ام ، ورشکسته ام

دیگر چقدر باید از آن روز بگذرد
تا اینکه از گناه نگاهی تو بگذری
ای دل بیا ببخش و فراموش کن ، بهل
دیگر من از تمام جهان چشم بسته ام

دیگر غلط کنم نگه نا به جا کنم
یا آنکه هی مکان تو را جا به جا کنم
تا هی تپش بگیری و دائم جهش کنی
از سینه ام به سمت سر دل شکسته ام

عنوان شعر دوم : .
ّ.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
ما در مباحث علمی، مفهومی به نام پارادایم داریم که شاید به گوش شما هم خورده باشد. پاردایم نشان دهندۀ یک نگرش، روند کلی و رویکرد فراگیر در علم است. پارادایم ها متحول می شوند و از صورتی به صورتی دیگر تغییر می یابند. برای مثال روزی پاردایم علمی، پاردایم «محوریت زمین در عالم» بود. همه می پنداشتند زمین ثابت است، خورشید و ستاره ها به دورش می چرخد و زمین مرکز عالم است. دانشمندانی آمدند و این پارادایم را عوض کردند، ثابت کردند زمین می چرخد و محوریت عالم را ندارد. به این صورت پارادایم علمی دیگرگون شد. براین اساس نمی شود به یک پاردایم جدید اعتقاد داشت ولی به پاردایم منسوخ هم چنگ زد. نمی شود گفت زمین سیاره ای کوچک در کهکشان های عظیم است اما درعین حال محور عالم است و خورشید و ستارگان به گرد آن می چرخند. به همان صورت نمی شود از نمای داخلی، فیلمنامه، امکانات سینما در شعر و از پدیده های مدرن حرف زد و درعین حال همچنان درگیر دفتر هجران بود. دفتر هجران به عنوان یک نشانۀ زبانی متعلق به دورانی است که شاعران تنها به اتکای ذهنیت خود شعر می سرودند. پس موجودی ذهنی مانند هجران را به واقعیتی عینی مانند دفتر ربط می دادند. اما شاعری مدرن که سینما را می شناسد، باید خود را از سلطۀ این ذهنیت پیشامدرن خلاص کند. او باید هجران و تنهایی را به تصویر بکشد و در عرصۀ عینیت قدم بردارد. «حسین چمن سرا» می تواند شاعری مدرن باشد، به این شرط که پاردایمی را شعر مدرن بر آن بنا شده است، بشناسد و درباره اش بخواند و بداند.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.