شعر ضدجنگ در بطن شعر جنگ
عنوان مجموعه اشعار : گل بابونه
شاعر : فاطمه جمعه شاد


عنوان شعر اول : شعر1
جنگ
بهانه ایست که
آشفتگی را
به موهای تیره ی دختری مهمان کنی
که سربازان وطنی
همه ی شب ها
روی فکرهایش، راه می روند
و مدام نبضش را می گیرند
اما
سربازی که می خواهد عاشق شود
با یک گل بابونه
به میدان می آید


عنوان شعر دوم : شعر2
جنگ
بهانه ایست
تا دست دراز کنی
به معشوقه ای که پشت خطوط مرزی
با نام سفید صلح
سر بر می گرداند
چشم نازک می کند
و اگر یک سرباز تنها باشی
بوسه ایی ، پرتابت می کند


عنوان شعر سوم : شعر3
سرو ها می رقصند
سروها ، آسان می رقصند
سروها در رقص با دست هایی که
همیشه از بین مشت هایشان
دو انگشت را به نشانه
بالا آورده اند
کوتاه می آیند
و تو می توانی
یک خط قرمز ، به روی تمام برگ ها
بکشی
و مطمئن باشی
هر جا به خاک افتادی
سرو رقصانی از تو
بالا بیاید
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
شعر جنگ در بطن خود هم شعر حماسي و تهييجي را دارد و هم در دل خود شعر سياه و تلخ و ضدخويش را مي پروراند .
شعر نخست خانم «فاطمه جمعه شاد» فحوايي ضدجنگ دارد اما نمي تواند اين محتوا را به روشني منتقل نمايد . اگر مهمان كردن آشفتگي به موهاي دختر وجهي ضدجنگ دارد اما راه رفتن سربازان وطني روي فكر و نبض گرفتن آنان هيچ بار مثبت يا منفي خاصي ندارد و اساسا اختصاص به موقعيت جنگي هم ندارد . خوشبختانه باز هم شعر با تصويري عيني و معناگرا خاتمه مي يابد .
شعر دوم نيز با تقدير صلح به نقد جنگ نشسته است . تشخيص و شخصيت بخشي به استعاره زن (بدل صلح) متن را خيالين تر كرده است . در اين بين تعبير دست درازي به اين معشوق ، به گمان من تعبير صحيحي نيست و با شخصيت مثبت زن/صلح خوانايي ندارد .
با شعر سوم نمي توانم ارتباط برقرار نمايم . چه به لحاظ بصري و چه به لحاظ محتوايي اين متن را گنگ و مبهم مي دانم .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.