ترکیب های بی نتیجه
عنوان مجموعه اشعار : گیسوی شب
شاعر : آرمان حسینی


عنوان شعر اول : .
مهتاب
گیسوی پریشان شبان
شبگیر که بومان بدافگار زمین
با خون فروخفته ی خورشید غمین
بی باور تو باده ی مستانه زنند
آنگاه تو ای خسته نگه
آغاز کن آن تابش دیرین پری وارت را
وان گاه فرود آر
بر سینه ی بی تاب زمین
آن خنجر سیمین سبکسارت را
آه
هرگز به خودش وا مگذار
این زخمی بیچاره ی بیمارت را

عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : مجید سعدآبادی
شعر ارسالی از آقای آرمان حسینی نشان از شروع روزهای نخستین وی است. چراکه هنوز مرحله تجربه ابتدایی و تقلید را طی می کند و متن خلق شده پیشتر به نثر ادبی نزدیک است تا شعر! اثری که بیش از هر چیز درگیر ترکیب های نامناسب و زبان کهنه است.
"گیسوی پریشان شبان"، " بومان بدافگار زمین "، "باده ی مستانه"، "خسته نگه"، "تابش دیرین پری وارت"، "سینه ی بی تاب زمین"، "خنجر سیمین سبکسارت "، "زخمی بیچاره ی بیمارت"
ترکیب هایی که در قله خود نیز چیزی به جهان ادبی ما اضافه نمی کنند و اصرار بی اندازه ای دارند تا شعر را به کهنگی جلوه دهند.
در بعد معنایی نیز حالتی عبادتی، درخواستی و دعایی دارد که نور را مهتاب طلب میکند و فراتر از آن نمی توان به معنایی ویژه دست یافت.
به شاعر پیشنهاد می شود مدتی بیش از نوشتن مطالعه ادبیات بویژه شعر نو را داشته باشد سپس آثار خود را دوباره تحلیل و بازنویسی کند تا پس از چندی تغییرات فراوانی را در خود احساس خواهد کرد.

منتقد : مجید سعدآبادی

سعدآبادی متولد تهران است. سال 1378 توانست بطور حرفه ای شعر را دنبال کند و تمرکز وی بر حوزه شعر سپید است. در دهه هشتاد جوایز بسیاری از جمله دو دوره جایزه شعر فجر، کتاب سال دفاع مقدس، کتاب سال گام اول، کتاب سال شعر جوان و ...را به خود اختصاص داد. همچنین ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.