احضار واژه و كشمكش
عنوان مجموعه اشعار : زلزله
شاعر : پری طیبی


عنوان شعر اول : زلزله
دامن سرخ اش را می تکاند
سینه اش را چاک می دهد
هر چیزی را می کِشد
دستِ مردی
از لابه لایِ گیسوان زنی
و پای اش
از رسیدن به یک آغوش
آرامشی کودکانه
از رسیدن به یک بلوغ
چیزی درون اش می سوزد
که سنگ ها می بارند

عنوان شعر دوم : ...
...

عنوان شعر سوم : ...
...
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
شورش ابتدايي حادث شدن يك شعر معمولاً عوارضي را در ذهن و زبان شاعر ايجاد مي كند كه پس از فروكش كردن هيجان و تسري آرامش، مجال تغيير و صيقل شعر فراهم مي گردد. از اين رو گاه در ديوان هاي كهن و مجموعه شعرهاي شاعران امروز به تفاوت هايي در نسخ مختلف يك شعر برمي خوريم كه گاه اين تفاوت ها ناشي از تغييرات ثانوي اعمال شده توسط شاعر در اثر مواجهه ي خود و نيز گاه پيشنهادهاي ديگران بوده است. در اين شعر آن چه كه بيش از هر نكته ي ديگر ضرورت دارد بازنويسي شعر و يا حداقل بهسازي بدنه ي آن مي باشد. شگرد ناتمام نويسي جملات و مشاركت مخاطب در پيش فرض هاي شاعر بايد در فضايي ممكن شود كه كمترين انحراف را با كشف و شهود شاعر داشته باشد و وقتي مي خواهيم مخاطب را به همراهي با خويش ترغيب كنيم به شكلي رفتار نكنيم كه گويي او مجبور است پازل سردرگمي را كه احتمال تكميل بسيار ضعيفي دارد به او بخشيده ايم و از او انتظار داريم كه معجزه كند. در بازخواني شعر ديگري نيز از خانم طيبي نيز به اين نكته تاكيد داشته ام كه پيچيده كردن مفاهيم ساده اي كه از ذهن شاعر منتقل مي گردد به نفع شعر نيست. برش هايي كه در كالبد تصويري شعر رخ مي دهد، هيچ كنش و واكنشي از شاعر را در ادامه ندارد و همين تك گويي و خلاء كشمكش در شعر، باعث شده است كه مصاديق ديگري هم چون احضار نكردن درست واژگان، بي بهره گي شعر از تكنيك هاي شعري و كسالت در اجراي شعر خود را بروز مي دهد. باز هم پيشنهاد مي دهم كه شعر كشف آنات و لحظاتي است كه انتقال آن بيش از كشف آن اهميت دارد. وظيفه شاعر ساده كردن اين پيچيدگي هاست.

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند متولد‌چهارم اردیبهشت ۱۳۵۳ اندیمشک دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰) به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵) اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲) این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲) اهل قبور (سال 1396)دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.