دلیل ما از شکستن وزن چه بود؟
عنوان مجموعه اشعار : پنجره
شاعر : سید مهدی منتظری


عنوان شعر اول : مرز
شبى تار
شبى تار و تبدار
شبى تار و تبدار و غمبار

تنى زار
تنى زار و بيمار
تنى زار و بيمار و بيدار

دلى سرد
دلى سرد و پردرد
دلى سرد و پردرد و شبگرد

غمى دور
غمى دور و مستور
غمى دور و مستور و مغرور

رهى كور
رهى كور و بى نور
رهى كور و بى نور و مهجور

دمى سخت
دمى سخت و سرسخت
دمى سخت و سرسخت و جانسخت
----------------------------------------------
شبى بسته بر درد و بى تاب
تنى رَسته از درد و در خواب
عنوان شعر دوم : -
-

عنوان شعر سوم : -
-
نقد این شعر از : مجید سعدآبادی
دلیل ما از شکستن وزن چه است؟ دلایل نیما چه بود؟ دلایل شاملو که بماند!!! حدودا هشتاد سال است از خلق شعر ققنوس که به تعریفی اولین شعر نو تعریف شده ما است گذشته و در این هشتاد سال تعاریف بسیاری دیگر پیوست خورده اند بر ماقبلی های خود! هدف از این همه تغییر و تفکر و نقد و نظریه چیست؟ آیا تنها همان شکل ظاهری بود؟ خُرد شدن وزن و انقلاب کلمات در صورت؟! آیا ما نیازمند آن نبودیم که تامل برانگیزی داشته باشیم . چه در خلق تصویر و چه در بند معنا ؟ آیا قرارمان این نبود که از سطح به لایه های عمیق تر این دریای معنا برویم؟ بگذریم. شعر ارسالی برای من تنها یک نظم ساده محسوب می شود شبیه همان جدول ضرب موزون خودمان برای یادگیری که البته کارکرد آن بسیار والاتر بوده است. هر چه تلاش می کنم به عمق متن بروم نمی توانم. هر چه می خواهم خارج از معنای معمول آن از عرف نوشتاری اش خارج شوم نمی توانم. به راستی اگر بازی زبانی و ریتم بدست آمده در شعر را از آن بگیریم چه برای نمایش می ماند؟! راستی معانی هنر چه بود؟! غمى دور؟ غمى دور و مستور؟ غمى دور و مستور و مغرور؟؟

منتقد : مجید سعدآبادی

سعدآبادی متولد تهران است. سال 1378 توانست بطور حرفه ای شعر را دنبال کند و تمرکز وی بر حوزه شعر سپید است. در دهه هشتاد جوایز بسیاری از جمله دو دوره جایزه شعر فجر، کتاب سال دفاع مقدس، کتاب سال گام اول، کتاب سال شعر جوان و ...را به خود اختصاص داد. همچنین ...دیدگاه ها - ۱
سید مهدی منتظری » جمعه 29 دی 1396
سپاس بيكران

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.